Biểu đồ tổ chức ảnh hình tròn (màn hình rộng)
PowerPoint 2013
Trình tính toán giá trị tài sản ròng cá nhân
Trình tính toán giá trị tài sản ròng cá nhân
Excel 2013
Thư mời dự tiệc (thiết kế hình ruy-băng màu lam)
Thư mời dự tiệc (thiết kế hình ruy-băng màu lam)
PowerPoint 2013
Biểu ngữ Chào mừng về Nhà - hình mẫu đồ họa
Biểu ngữ Chào mừng về Nhà - hình mẫu đồ họa
PowerPoint 2013
Biểu ngữ Chúc Bình an - hình mẫu đồ họa
Biểu ngữ Chúc Bình an - hình mẫu đồ họa
PowerPoint 2013
Ngân sách kinh doanh hàng tháng
Ngân sách kinh doanh hàng tháng
Excel 2013
Ngân sách gia đình
Ngân sách gia đình
Excel 2013
Báo cáo dòng tiền 12 tháng
Báo cáo dòng tiền 12 tháng
Excel 2013
Công cụ theo dõi giảm cân
Công cụ theo dõi giảm cân
Excel 2013
Biểu mẫu Cấp phép Thay đổi Dự án
Biểu mẫu Cấp phép Thay đổi Dự án
Word 2013
Bản trình bày định hướng kinh doanh (màn hình rộng)
Bản trình bày định hướng kinh doanh (màn hình rộng)
PowerPoint 2013
Nhật ký chạy bộ
Nhật ký chạy bộ
Excel 2013
Lập kế hoạch kỳ nghỉ
Lập kế hoạch kỳ nghỉ
Excel 2013
Ngân sách đại học dạng đơn giản
Ngân sách đại học dạng đơn giản
Excel 2013
Ngân sách gia đình nửa tháng
Ngân sách gia đình nửa tháng
Excel 2013
Ngân sách hàng tháng đơn giản
Ngân sách hàng tháng đơn giản
Excel 2013
Ngân sách chi phí đơn giản
Ngân sách chi phí đơn giản
Excel 2013
Sơ đồ tổ chức (trực quan)
Sơ đồ tổ chức (trực quan)
Excel 2013
Danh sách liên hệ khách hàng
Danh sách liên hệ khách hàng
Excel 2013
Biểu mẫu đấu thầu xây dựng
Biểu mẫu đấu thầu xây dựng
Excel 2013
Theo dõi thầu
Theo dõi thầu
Excel 2013
Bản trình bày chiến lược bán hàng, chủ đề Khía cạnh (màn hình rộng)
Bản trình bày chiến lược bán hàng, chủ đề Khía cạnh (màn hình rộng)
PowerPoint 2013
Bản trình bày có thiết kế thêu kim tuyến hình hoa màu hồng (màn hình rộng)
Bản trình bày có thiết kế thêu kim tuyến hình hoa màu hồng (màn hình rộng)
PowerPoint 2013
Bản trình bày kế hoạch dự án kinh doanh (màn hình rộng)
Bản trình bày kế hoạch dự án kinh doanh (màn hình rộng)
PowerPoint 2013
Biểu ngữ chúc mừng - mẫu đồ họa
Biểu ngữ chúc mừng - mẫu đồ họa
PowerPoint 2013
Biểu ngữ kỷ niệm - Thanh lịch
Biểu ngữ kỷ niệm - Thanh lịch
PowerPoint 2013
Biểu ngữ Chúc mừng Sinh nhật
Biểu ngữ Chúc mừng Sinh nhật
PowerPoint 2013
Biểu ngữ Chào mừng Bé Gái (màu hồng, tím, xanh lục)
Biểu ngữ Chào mừng Bé Gái (màu hồng, tím, xanh lục)
PowerPoint 2013
Biểu ngữ Chào mừng Bé trai
Biểu ngữ Chào mừng Bé trai
PowerPoint 2013
Công cụ theo dõi giảm cân
Công cụ theo dõi giảm cân
Excel 2013

Biểu đồ tổ chức ảnh hình tròn (màn hình rộng)

 Biểu đồ tổ chức ảnh hình tròn (màn hình rộng) 

Mô tả

Tìm hiểu khuôn mặt của những người trong công ty bằng biểu đồ tổ chức này, hiển thị hình của từng nhân viên trong một hình tròn trong hệ thống phân cấp. Thêm tên và chức danh nhân viên kế bên mỗi hình. Bản chiếu này được thiết kế ở định dạng màn hình rộng (16X9) và bạn có thể sử dụng nó như một bản chiếu độc lập hoặc sao chép vào một bài thuyết trình lớn hơn.

Phiên bản:
PowerPoint 2013
Tải xuống:
0
Kích cỡ Tệp:
56 KB
Xếp hạng: