An-bum hình tốt nghiệp, màu đen (màn hình rộng)

 An-bum hình tốt nghiệp, màu đen (màn hình rộng) 

Mô tả

Tạo một an-bum hình tốt nghiệp hay đoàn tụ bằng mẫu bản trình bày PowerPoint này, có nền đen, định dạng màn hình rộng (16X9) và nhiều bố trí hình ảnh đa dạng.

Phiên bản:
PowerPoint 2013
Tải xuống:
0
Kích cỡ Tệp:
234 KB
Xếp hạng: