Lịch Học T2-CN (bất kỳ năm nào)
Word 2013
Trình tính toán giá trị tài sản ròng cá nhân
Trình tính toán giá trị tài sản ròng cá nhân
Excel 2013
Lịch 1 tờ 12 tháng của năm 2013 (định dạng T2-CN)
Lịch 1 tờ 12 tháng của năm 2013 (định dạng T2-CN)
Word 2013
Sách nhỏ quảng cáo du lịch gấp ba (thiết kế màu lục, lam)
Sách nhỏ quảng cáo du lịch gấp ba (thiết kế màu lục, lam)
PowerPoint 2013
Sách nhỏ quảng cáo du lịch được gấp ba (thiết kế đỏ, vàng, xanh)
Sách nhỏ quảng cáo du lịch được gấp ba (thiết kế đỏ, vàng, xanh)
PowerPoint 2013
Lịch ảnh 12 tháng năm 2013
Lịch ảnh 12 tháng năm 2013
Word 2013
Lịch ảnh (Thứ hai)
Lịch ảnh (Thứ hai)
Excel 2013
Công cụ lập kế hoạch bài tập sinh viên
Công cụ lập kế hoạch bài tập sinh viên
Excel 2013
Sơ yếu lý lịch Cơ bản
Sơ yếu lý lịch Cơ bản
Word 2013
Bản trình bày học thuật, thiết kế dạng sọc nhỏ và ruy-băng (màn hình rộng)
Bản trình bày học thuật, thiết kế dạng sọc nhỏ và ruy-băng (màn hình rộng)
PowerPoint 2013
Ngân sách hàng tháng đơn giản
Ngân sách hàng tháng đơn giản
Excel 2013
Lịch thai kỳ
Lịch thai kỳ
Excel 2013
Lịch chung cả năm
Lịch chung cả năm
Excel 2013
Lịch ca làm việc của nhân viên
Lịch ca làm việc của nhân viên
Excel 2013
Bản trình bày chiến lược bán hàng, chủ đề Khía cạnh (màn hình rộng)
Bản trình bày chiến lược bán hàng, chủ đề Khía cạnh (màn hình rộng)
PowerPoint 2013
Lịch 2013-2014, nhiều màu (T2-CN)
Lịch 2013-2014, nhiều màu (T2-CN)
PowerPoint 2013
Bản trình bày kế hoạch dự án kinh doanh (màn hình rộng)
Bản trình bày kế hoạch dự án kinh doanh (màn hình rộng)
PowerPoint 2013
Biểu ngữ kỷ niệm - Thanh lịch
Biểu ngữ kỷ niệm - Thanh lịch
PowerPoint 2013
Danh sách kiểm tra Du lịch
Danh sách kiểm tra Du lịch
Word 2013
Lịch 2013 minh họa theo mùa, Thứ Hai - Chủ Nhật
Lịch 2013 minh họa theo mùa, Thứ Hai - Chủ Nhật
PowerPoint 2013
Lịch cho sinh viên (Thứ Hai)
Lịch cho sinh viên (Thứ Hai)
Excel 2013
Công cụ theo dõi hóa đơn bán hàng
Công cụ theo dõi hóa đơn bán hàng
Excel 2013
Lịch ảnh gia đình (Thứ Hai)
Lịch ảnh gia đình (Thứ Hai)
Excel 2013
Lịch (Thứ hai - Chủ nhật)
Lịch (Thứ hai - Chủ nhật)
Word 2013
Lịch học thuật (Thứ hai - Chủ nhật)
Lịch học thuật (Thứ hai - Chủ nhật)
Word 2013
Thực đơn lịch thiệp
Thực đơn lịch thiệp
Word 2013
Thiệp mời lịch thiệp
Thiệp mời lịch thiệp
Word 2013
Thiệp mời lịch thiệp
Thiệp mời lịch thiệp
Word 2013
Lịch ảnh hàng tháng 2013 (Thứ hai - Chủ nhật)
Lịch ảnh hàng tháng 2013 (Thứ hai - Chủ nhật)
Word 2013
Lịch biểu bài tập về nhà
Lịch biểu bài tập về nhà
Excel 2013

Lịch Học T2-CN (bất kỳ năm nào)

 Lịch Học T2-CN (bất kỳ năm nào) 

Mô tả

Lịch học này, với định dạng tuần từ Thứ 2 - Chủ Nhật, có thể được cập nhật dễ dàng cho bất kỳ tháng và bất kỳ năm nào. Bao gồm khoảng trống để ghi chú, thêm tháng trước và tháng kế tiếp để lập kế hoạch nhanh. Hãy xem tab "lịch" tùy chỉnh trên ruy-băng để dễ dàng thực hiện những thay đổi. Mẫu này chứa các macro đã được Microsoft xác thực. Để mẫu hoạt động đầy đủ, hãy bấm "Bật Macro" khi được nhắc trong khi tải xuống.

Phiên bản:
Word 2013
Tải xuống:
0
Kích cỡ Tệp:
2.202 KB
Xếp hạng: