Đầu đề thư
Word 2013
Thiết kế phong cách Hoài niệm (trống)
Thiết kế phong cách Hoài niệm (trống)
Word 2013
Thiết kế dạng dòng chảy (trống)
Thiết kế dạng dòng chảy (trống)
Word 2013
Thiết kế kiểu dải băng (trống)
Thiết kế kiểu dải băng (trống)
Word 2013
Lịch 1 tờ 12 tháng của năm 2013 (định dạng T2-CN)
Lịch 1 tờ 12 tháng của năm 2013 (định dạng T2-CN)
Word 2013
Vé Cơ bản
Vé Cơ bản
Word 2013
Ngân sách kinh doanh hàng tháng
Ngân sách kinh doanh hàng tháng
Excel 2013
Thiết kế báo cáo (trống)
Thiết kế báo cáo (trống)
Word 2013
Thiết kế dạng Ion (trống)
Thiết kế dạng Ion (trống)
Word 2013
Thiết kế kiểu mặt cắt (trống)
Thiết kế kiểu mặt cắt (trống)
Word 2013
Ngân sách chi phí đơn giản
Ngân sách chi phí đơn giản
Excel 2013
Lịch chung cả năm
Lịch chung cả năm
Excel 2013
Bản trình bày chiến lược bán hàng, chủ đề Khía cạnh (màn hình rộng)
Bản trình bày chiến lược bán hàng, chủ đề Khía cạnh (màn hình rộng)
PowerPoint 2013
Bản trình bày có thiết kế thêu kim tuyến hình hoa màu hồng (màn hình rộng)
Bản trình bày có thiết kế thêu kim tuyến hình hoa màu hồng (màn hình rộng)
PowerPoint 2013
Lịch 2013-2014, nhiều màu (T2-CN)
Lịch 2013-2014, nhiều màu (T2-CN)
PowerPoint 2013
Bản trình bày kế hoạch kinh doanh (thiết kế màu lục ion, màn hình rộng)
Bản trình bày kế hoạch kinh doanh (thiết kế màu lục ion, màn hình rộng)
PowerPoint 2013
Lịch cho sinh viên (Thứ Hai)
Lịch cho sinh viên (Thứ Hai)
Excel 2013
Lịch (Thứ hai - Chủ nhật)
Lịch (Thứ hai - Chủ nhật)
Word 2013
Lịch học thuật (Thứ hai - Chủ nhật)
Lịch học thuật (Thứ hai - Chủ nhật)
Word 2013
Lịch ảnh hàng tháng 2013 (Thứ hai - Chủ nhật)
Lịch ảnh hàng tháng 2013 (Thứ hai - Chủ nhật)
Word 2013
Tổng quan về Khóa học
Tổng quan về Khóa học
PowerPoint 2013
Bản trình bày kinh doanh kiểu đường kẻ đỏ (màn hình rộng)
Bản trình bày kinh doanh kiểu đường kẻ đỏ (màn hình rộng)
PowerPoint 2013
Bản trình bày kiểu vân kim loại màu xanh lục (màn hình rộng)
Bản trình bày kiểu vân kim loại màu xanh lục (màn hình rộng)
PowerPoint 2013
Danh sách liên hệ khách hàng
Danh sách liên hệ khách hàng
Excel 2013
Ngân sách 18 giai đoạn
Ngân sách 18 giai đoạn
Excel 2013
Danh thiếp, bố trí theo chiều ngang với logo, tên được viết hoa chữ cái đầu
Danh thiếp, bố trí theo chiều ngang với logo, tên được viết hoa chữ cái đầu
PowerPoint 2013
Đề cương khóa học của Giáo viên
Đề cương khóa học của Giáo viên
Word 2013
Đề cương Khóa học Cổ điển
Đề cương Khóa học Cổ điển
Word 2013
Lịch học thuật
Lịch học thuật
Excel 2013
An-bum về bé - Phong cách Cổ điển
An-bum về bé - Phong cách Cổ điển
Publisher 2013

Đầu đề thư

 Đầu đề thư 

Mô tả

Dùng mẫu đầu đề thư này để tạo mẫu nền thư cá nhân cho một bức thư có giao diện tươi mới trong khi email không thực hiện được như thế. Dễ dàng tùy chỉnh nó theo tùy chọn của bạn bằng cách dùng màu sắc và chủ đề dựng sẵn.

Phiên bản:
Word 2013
Tải xuống:
0
Kích cỡ Tệp:
80 KB
Xếp hạng: