Thiệp mời Đám cưới
Word 2013
Thiệp mời dự tiệc sinh nhật (mỗi trang 2 thiệp, thiết kế Tươi sáng)
Thiệp mời dự tiệc sinh nhật (mỗi trang 2 thiệp, thiết kế Tươi sáng)
Word 2013
Thư mời dự tiệc (thiết kế hình ruy-băng màu lam)
Thư mời dự tiệc (thiết kế hình ruy-băng màu lam)
PowerPoint 2013
Thiệp sinh nhật (thiết kế hình ruy-băng màu tím)
Thiệp sinh nhật (thiết kế hình ruy-băng màu tím)
PowerPoint 2013
Thư mời sự kiện kỳ nghỉ mùa đông
Thư mời sự kiện kỳ nghỉ mùa đông
Publisher 2013
Nhãn quà tặng cho kỳ nghỉ mùa đông
Nhãn quà tặng cho kỳ nghỉ mùa đông
Publisher 2013
Thiệp chúc mừng kỳ nghỉ mùa đông
Thiệp chúc mừng kỳ nghỉ mùa đông
Publisher 2013
Thiệp chúc mừng Kỳ nghỉ Hoài cổ (2 thiệp trên mỗi trang)
Thiệp chúc mừng Kỳ nghỉ Hoài cổ (2 thiệp trên mỗi trang)
Publisher 2013
An-bum ảnh của kỳ nghỉ mùa đông
An-bum ảnh của kỳ nghỉ mùa đông
Publisher 2013
Thiệp sinh nhật đánh dấu những cột mốc trong đời với thiết kế các tia màu xanh lam trên nền xanh lục
Thiệp sinh nhật đánh dấu những cột mốc trong đời với thiết kế các tia màu xanh lam trên nền xanh lục
PowerPoint 2013
Thiệp địa điểm tiệc Năm Mới (dùng với Avery 5371)
Thiệp địa điểm tiệc Năm Mới (dùng với Avery 5371)
Word 2013
Thư mời dự tiệc Năm Mới (dùng với giấy Avery 3268)
Thư mời dự tiệc Năm Mới (dùng với giấy Avery 3268)
Word 2013
An-bum ảnh cưới Ấn Độ
An-bum ảnh cưới Ấn Độ
Publisher 2013
Danh thiếp cá nhân có hình hoa
Danh thiếp cá nhân có hình hoa
Word 2013
Danh thiếp cá nhân
Danh thiếp cá nhân
Word 2013
Thiệp kiểu hoa chủ đề nghĩ về bạn
Thiệp kiểu hoa chủ đề nghĩ về bạn
Publisher 2013
Thiệp cảm ơn màu tía và đen
Thiệp cảm ơn màu tía và đen
Publisher 2013
Vé số
Vé số
Word 2013
Danh Thiếp (Hình gấu)
Danh Thiếp (Hình gấu)
Word 2013
Danh Thiếp (có hình Cây tre)
Danh Thiếp (có hình Cây tre)
Word 2013
Thiệp sinh nhật - hình ngôi sao và đường kẻ sọc (dành cho trẻ em)
Thiệp sinh nhật - hình ngôi sao và đường kẻ sọc (dành cho trẻ em)
PowerPoint 2013
Thiệp ngày lễ có ảnh (mẫu thiết kế hình bông tuyết)
Thiệp ngày lễ có ảnh (mẫu thiết kế hình bông tuyết)
PowerPoint 2013
Thiệp mời sinh nhật (thiết kế có hình tia màu xanh lục trên nền vàng)
Thiệp mời sinh nhật (thiết kế có hình tia màu xanh lục trên nền vàng)
PowerPoint 2013
Thực đơn lịch thiệp
Thực đơn lịch thiệp
Word 2013
Menu
Menu
Word 2013
Thiệp mời lịch thiệp
Thiệp mời lịch thiệp
Word 2013
Thiệp mời lịch thiệp
Thiệp mời lịch thiệp
Word 2013
Thiệp Cảm ơn có hình Chiếc ô
Thiệp Cảm ơn có hình Chiếc ô
Publisher 2013
Thiệp Cảm ơn thiết kế Hoa
Thiệp Cảm ơn thiết kế Hoa
Publisher 2013
Danh thiếp Màu Đỏ (Chân dung)
Danh thiếp Màu Đỏ (Chân dung)
Publisher 2013

Thiệp mời Đám cưới

 Thiệp mời Đám cưới  

Mô tả

Thiệp mời đám cưới 4 x 6 in-xơ này có thể được cá nhân hóa và phù hợp với giấy bìa Avery 5889 hay 8386. Có thể xóa dễ dàng các hướng dẫn đơn giản trên mẫu trong phần đầu trang.

Phiên bản:
Word 2013
Tải xuống:
0
Kích cỡ Tệp:
2.779 KB
Xếp hạng: