Xem Thêm:
Kết quả trên Office.com
Bưu ảnh cho Sự kiện
Hãy dùng mẫu bưu ảnh bắt mắt này để thông báo về đợt giảm giá, khai trương hay sự kiện của doanh nghiệp nhỏ của bạn. Cá nhân hóa mẫu này cho doanh nghiệp của ...
Bưu thiếp khuyến mại
Hãy tùy chỉnh mẫu bưu thiếp này cho sự kiện cá nhân hoặc doanh việc nhỏ của bạn. Chỉ cần sử dụng các màu và chủ đề dựng sẵn cho Word, thêm thô...
Tờ bướm kinh doanh
Sử dụng mẫu tờ bướm sự kiện này để thông báo về sự kiện bán hàng, khai trương hoặc sự kiện khác tại doanh nghiệp, trường học hoặc tổ chức tình nguyện của bạn....
Thiệp Sự kiện
Bạn có thể dễ dàng cá nhân hóa mẫu thiệp tiện dụng này cho doanh nghiệp nhỏ của mình để thông báo về sự kiện khai trương hay giảm giá sắ...