Kết quả trên Office.com
Office 365 Home: Chia sẻ gói đăng ký của bạn
Đào tạo Khóa học này nói về những lợi ích của Office 365 Home. Cài đặt Office trên 5 PC hoặc máy Mac và 5 máy tính bảng, chia sẻ các bản cài đặt và di chu...
Access 2013, Excel 2013...
Tạo tài liệu Word 2013 đầu tiên của bạn (Đào tạo)
Đào tạo Những video hướng dẫn này giới thiệu với bạn cách để tạo một tài liệu Word 2013 từ đầu. Lưu và in tài liệu của bạn, định dạng tài liệu, và thêm đầu...
Office 365 Enterprise, Office 365 Enterprise cho người quản trị...
VLOOKUP: Khi nào dùng và dùng như thế nào
Đào tạo Dùng hàm VLOOKUP để tìm dữ liệu trong bảng tính lớn. Bạn cũng sẽ học được cách tìm dữ liệu trong các trang tính khác nhau và sao chép hàm.
Excel 2013
Tính năng cơ bản của lịch
Đào tạo Quản lý các tính năng phức tạp của lịch cho phép tương tác với lịch biểu của người khác, hoặc duy trì những tính năng cơ bản. Chia sẻ lịch của bạn, t...
Outlook 2013
Sử dụng Dạng xem diễn giả
Đào tạo Dạng xem diễn giả giống như một bảng điều khiển chứa mọi thứ bạn cần để chạy chiếu hình trong một cửa sổ duy nhất. Bạn có thể điều khiển việc trình chiếu trên m...
PowerPoint 2013
Tạo sổ làm việc Excel 2013 đầu tiên của bạn
Đào tạo Tìm hiểu cách tạo bảng tính Excel 2013 từ đầu. Lưu và in bảng tính của bạn, chèn hàng và cột và tạo các công thức và tham chiếu trong Excel.
Excel 2013, Office 365 Enterprise...
Tạo sổ tay OneNote 2013 đầu tiên của bạn
Đào tạo Tìm hiểu về OneNote 2013 từ đầu. Bạn sẽ thấy cách bắt đầu dùng OneNote, ghi chú, dùng thẻ, tổ chức và tìm kiếm ghi chú của bạn và chia s...
Office 365 Enterprise, Office 365 Enterprise cho người quản trị...
Tạo bản trình bày PowerPoint 2013 đầu tiên
Đào tạo Tìm hiểu cách tạo bản trình bày PowerPoint 2013 từ đầu. Lưu bản trình bày của bạn, chèn nội dung, và chuẩn bị và chạy trình chiếu PowerPoint của bạn.
Office 365 Enterprise, Office 365 Enterprise cho người quản trị...
Tìm hiểu Office 365
Đào tạo Làm quen với Office 365 để bạn có thể bắt đầu đọc email, chia sẻ tài liệu và nhắn tin tức thời trên máy tính, điện thoại và máy tính bản...
Office 365 Enterprise, Office 365 Enterprise cho người quản trị...
Đào tạo: Tạo và quản lý blog để chia sẻ thông tin
Đào tạo Một bộ video hướng dẫn cách tạo và quản lý blog SharePoint
Office 365 Enterprise, Office 365 Enterprise cho người quản trị...
Đào tạo: Giới thiệu về thư viện tài liệu
Đào tạo Khóa đào tạo bằng video hướng dẫn bạn cách thực hiện các tác vụ phổ biến trong một thư viện tài liệu, bao gồm tải lên và chỉnh sửa tệp, đổi tên và kiểm tra ...
Office 365 Enterprise, Office 365 Enterprise cho người quản trị...
Không tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm?Tìm kiếm tất cả trên Office.com