Kết quả trên Office.com
Những cách thực hành tốt nhất cho một Cuộc họp Lync
Bài viết Có nhiều tùy chọn khác nhau bạn có thể dùng khi thiết lập, tham gia và trình bày trong Cuộc họp Lync. Những thực hành tốt nhất giúp bạn tận dụng các tính năng ...
Lync 2013 for Office 365
Những cách thực hành tốt nhất cho một Cuộc họp Lync
Bài viết Có những lựa chọn khác nhau mà bạn có thể sử dụng khi thiết lập, tham gia và trình bày trong một Cuộc họp Lync. Những thực hành tốt nhất giúp bạn tận dụng các ...
Lync Basic 2013
Những cách thực hành tốt nhất cho một Cuộc họp Lync
Bài viết Có những lựa chọn khác nhau mà bạn có thể sử dụng khi thiết lập, tham gia và trình bày một Cuộc họp Lync. Những thực hành tốt nhất giúp bạn tận dụng các tính n...
Lync 2013
Không tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm?Tìm kiếm tất cả trên Office.com