Video: Cách đăng nhập vào Office

Lưu ý SkyDrive bây giờ là OneDrive và SkyDrive Pro bây giờ là OneDrive for Business. Tìm hiểu thêm về thay đổi này tại Từ SkyDrive đến OneDrive.

Cách đăng nhập vào Office, để bạn có thể tận dụng các lợi ích như kho lưu trữ OneDrive trực tuyến.