Liên hệ hỗ trợ về các vấn đề kỹ thuật, trước bán hàng, thanh toán và đăng ký

Là người quản trị cho Office 365, bạn có thể nhận trợ giúp từ nhóm Hỗ trợ Office 365 về các vấn đề liên quan tới kỹ thuật, trước bán hàng, thanh toán và đăng ký theo hai cách:

Gửi yêu cầu dịch vụ

Khi bạn gửi yêu cầu dịch vụ từ trung tâm quản trị Office 365, yêu cầu đó sẽ được chuyển trực tiếp tới đại diện của bộ phận Hỗ trợ. Khi bạn tạo một yêu cầu dịch vụ, hãy cung cấp càng nhiều thông tin càng tốt để mô tả về vấn đề. Sau khi bạn gửi yêu cầu dịch vụ, một người đại diện Hỗ trợ sẽ liên hệ với bạn.

Để tạo một yêu cầu dịch vụ đề nghị trợ giúp về kỹ thuật, thanh toán hoặc đăng ký

  1. Trong Office 365:
  • Đối với Office 365 Enterprise hoặc Office 365 Midsize Business, hãy bấm Quản trị > Office 365 > Hỗ trợ > Yêu cầu dịch vụ mới.
  • Đối với Office 365 Small Business, hãy bấm Quản trị > Nhận trợ giúp và hỗ trợ trực tuyến > Yêu cầu dịch vụ mới.
  1. Trong trình hướng dẫn Yêu cầu dịch vụ mới, hãy điền vào các ô theo yêu cầu và cung cấp càng nhiều thông tin bổ sung càng tốt để mô tả vấn đề của bạn. Đính kèm bất kỳ tệp nào cần thiết, rồi gửi yêu cầu của bạn.

Sau khi bạn gửi yêu cầu, một người đại diện Hỗ trợ sẽ liên hệ với bạn qua email. Để tìm hiểu về thời gian phản hồi ban đầu của bộ phận hỗ trợ kỹ thuật, hãy xem Mô tả dịch vụ Hỗ trợ của Office 365.

Xem, sửa hoặc đóng yêu cầu dịch vụ

Để cập nhật và xem trạng thái của yêu cầu dịch vụ của bạn khi nó đang mở, trước tiên hãy tìm trang Yêu cầu dịch vụ:

  • Đối với Office 365 Enterprise hoặc Office 365 Midsize Business, hãy bấm Quản trị > Office 365 > Hỗ trợ > Yêu cầu dịch vụ.
  • Đối với Office 365 Small Business, hãy bấm Quản trị > Nhận trợ giúp và hỗ trợ trực tuyến > Xem tất cả yêu cầu dịch vụ.

Sau đó, bạn có thể thực hiện những thao tác sau đây:

  • Trả lời đề nghị cung cấp thông tin bổ sung từ một người đại diện Hỗ trợ.   Trên trang Yêu cầu dịch vụ, hãy bấm LọcLọc > Hành động cần thiết. Tìm kiếm những yêu cầu dịch vụ đã gán cho bạn trong trong cột Gán cho.
  • Xem trạng thái của các yêu cầu dịch vụ đã nộp trước đó.   Trên trang Yêu cầu dịch vụ, hãy bấm LọcLọc > Tất cả Yêu cầu. Xem trạng thái của từng yêu cầu trong cột Trạng thái.
  • Thêm ghi chú và tệp vào yêu cầu dịch vụ hiện có.   Trên trang Yêu cầu dịch vụ, hãy bấm vào số của yêu cầu dịch vụ đó rồi bấm Ghi chú hoặc Tệp. Thêm thông tin rồi bấm Đóng ở cuối trang (chứ không phải nút Đóng yêu cầu ở bên phải trang). Khi bạn bấm Đóng, yêu cầu dịch vụ của bạn sẽ được cập nhật.
  • Hãy đóng yêu cầu khi vấn đề của bạn đã được giải quyết hoặc khi bạn không còn cần trợ giúp nữa.   Trên trang Yêu cầu dịch vụ, hãy bấm vào số của yêu cầu dịch vụ đó, rồi bấm Ghi chú. Dưới Đóng yêu cầu, hãy bấm Đóng yêu cầu.

Liên hệ với người đại diện Hỗ trợ qua điện thoại

Bạn cũng có thể nói chuyện trực tiếp với người đại diện Hỗ trợ để được trợ giúp về kỹ thuật, trước bán hàng, thanh toán hoặc đăng ký:

 Ghi chú    Người quản trị cho Office 365 Small Business chỉ nên gọi bộ phận hỗ trợ kỹ thuật nếu họ gặp phải vấn đề nghiêm trọng; ví dụ, dịch vụ không khả dụng hoặc không thể dùng được. Nếu không, người quản trị nên gửi vấn đề kỹ thuật bằng cách nộp một yêu cầu dịch vụ từ trung tâm quản trị Office 365.

Nếu bạn bị khuyết tật và cần hỗ trợ truy nhập, Liên hệ bộ phận Khả năng truy nhập Microsoft.

Để biết thêm chi tiết

 
 
Áp dụng cho:
Office 365 Enterprise cho người quản trị, Office 365 Midsize Business cho người quản trị, Quản trị Office 365 Small Business