Hướng dẫn Bắt đầu Nhanh dành cho Publisher 2013

Nếu bạn mới dùng Publisher 2013, hướng dẫn miễn phí này sẽ cung cấp những mẹo hữu ích để giúp bạn làm quen.

Để tải về hướng dẫn này, hãy bảo đảm bạn đã cài đặt Adobe Reader miễn phí, rồi bấm vào nối kết dưới đây. Khi hướng dẫn này mở ra trong Adobe Reader, bạn có thể xem, in ra hoặc lưu để tham khảo sau.
 

Hướng dẫn Bắt đầu Nhanh dành cho Publisher 2013
Tải về Hướng dẫn Bắt đầu Nhanh
 

Tải về Các Hướng dẫn Bắt đầu Nhanh khác cho Office 2013
 

Đầu Trang Đầu Trang

 
 
Áp dụng cho:
Publisher 2013