Chia sẻ Office 365 Home với tối đa bốn người trong gia đình bạn

Khi bạn đăng ký Office 365 Home, bạn có thể chia sẻ các lợi ích gói đăng ký của bạn với tối đa 4 người. Cũng đơn giản như việc gửi một email. Mỗi người:

  • Nhận được 1 TB miễn phí cho dung lượng lưu trữ OneDrive của họ
  • Có thể dùng bất kỳ cài đặt Office có sẵn nào cho PC, Mac và thiết bị di động
  • Có được trang tài khoản riêng của họ, nơi họ có thể cài đặt Office và xem cũng như quản lý các cài đặt riêng của họ.

Mời ai đó chia sẻ các lợi ích gói đăng ký của bạn

  1. Đăng nhập vào trang tài khoảncủa bạn. Hãy chắc là bạn dùng cùng tài khoản Microsoft mà bạn đã từng dùng để thiết lập gói đăng ký của bạn.
  2. Trong phần Chia sẻ lợi ích gói đăng ký của bạn, hãy bấm Thêm người dùng.

Trên trang tài khoản của bạn, bấm Thêm Người dùng để mời ai đó chia sẻ gói đăng ký của bạn.

  1. Hãy nhập địa chỉ email của người mà bạn muốn chia sẻ với họ và bấm Gửi Thư mời. Thư mời sẽ hết hạn sau 30 ngày.

Nhập địa chỉ email của người bạn muốn chia sẻ.

Từng người mà bạn mời sẽ có được trang tài khoản riêng của họ, nơi mà họ có thể dùng để cài đặt Office. Sau khi họ cài đặt Office, bạn sẽ thấy tên máy tính và Được dùng bởi trên trang tài khoản của bạn.

Khi ai đó đang chia sẻ gói đăng ký của bạn cài đặt Office, bạn sẽ thấy tên máy tính và tên người đã cài đặt Office.

Nếu bạn gặp vấn đề khi cài đặt, hãy thử các giải pháp thông thường này.

Một số điều cần ghi nhớ

Khi bạn chia sẻ gói đăng ký của bạn, những người mà bạn chia sẻ có thể dùng bất kỳ cài đặt có sẵn nào của bạn —họ không bị giới hạn đối với chỉ một cài đặt. Nếu bạn muốn họ chỉ dùng một hoặc hai cài đặt, hãy cho họ biết.

Nếu ai đó mà bạn chia sẻ với họ dùng nhiều cài đặt Office hơn bạn muốn, đừng lo lắng, bạn vẫn nắm quyền kiểm soát. Bạn có thể hủy kích hoạt cài đặt để làm chúng sẵn dùng hơn. Việc hủy kích hoạt một cài đặt không loại bỏ ai đó khỏi gói đăng ký của bạn. Họ sẽ giữ được dung lượng lưu trữ OneDrive thêm của họ và còn có thể dùng các cài đặt Office của bạn nếu chúng trở nên sẵn dùng.

Nếu bạn muốn loại bỏ ai đó khỏi gói đăng ký của bạn, bạn có thể làm việc này. Khi bạn loại bỏ ai đó, họ sẽ mất toàn bộ các lợi ích gói đăng ký của bạn chẳng hạn như dung lượng lưu trữ OneDrive thêm và khả năng sử dụng các cài đặt Office của bạn.

 
 
Áp dụng cho:
Access 2013, Excel 2013, OneNote 2013, Outlook 2013, PowerPoint 2013, Publisher 2013, Word 2013, Excel for Mac 2011, PowerPoint for Mac 2011, Word for Mac 2011