Trang tài khoản của tôi ở đâu?

Trang tài khoản của bạn có trên Office.com. JChỉ cần đăng nhập, bấm mũi tên cạnh tên của bạn và sau đó bấm Tài khoản của Tôi.

Từ nút đăng nhập, hãy bấm Tài khoản của Tôi

Trang tài khoản của tôi có gì?

Nếu bạn có gói đăng ký Office 365 Personal hoặc Office 365 Home Premium, bạn sẽ thấy một danh sách tất cả máy tính và máy tính bảng Windows nơi Office được cài đặt. Bạn cũng có thể cài đặt Office, quản lý các cài đặt của bạn, xem lịch sử thanh toán của bạn, chỉnh sửa các phương thức thanh toán, và truy nhập các dịch vụ như Skype và OneDrive được bao gồm trong gói đăng ký của bạn.

Nếu bạn có gói đăng ký Office 365 Home Premium, bạn có thể dùng trang tài khoản của bạn để mời mọi người dùng chung gói đăng ký của bạn và quản lý các cài đặt Office cho chính bạn và những người đang dùng chung với bạn.

Nếu bạn đang dùng chung gói đăng ký của ai đó, bạn sẽ nhận được trang tài khoản riêng của mình nơi bạn có thể cài đặt Office, xem danh sách các máy tính của riêng bạn nơi Office được cài đặt, quản lý các cài đặt của bạn, và truy nhập tài khoản OneDrive của bạn.

 
 
Áp dụng cho:
Access 2013, Excel 2013, Office 2013, OneNote 2013, Outlook 2013, PowerPoint 2013, Publisher 2013, Word 2013, Excel for Mac 2011, PowerPoint for Mac 2011, Word for Mac 2011