Tại sao tôi không cài đặt được Office 2013 trên Windows XP hoặc Windows Vista?

Bạn cần một máy tính chạy Windows 7 hoặc Windows 8 để cài đặt Microsoft Office 2013. Nếu bạn cố cài đặt Office 2013 với Windows XP hoặc Windows Vista, thì sẽ không thành công. Nếu bạn bắt đầu cài đặt Office 2013 trên Windows XP hoặc Windows Vista, bạn sẽ thấy một trong các thông báo sau đây:

Đây không phải là ứng dụng Win32 hợp lệ

-hoặc-

Rất tiếc, bạn không thể cài đặt sản phẩm Office của mình vì bạn không có hệ điều hành Windows hiện đại. Bạn cần Microsoft Windows 7 (hoặc mới hơn) để cài đặt sản phẩm này

Hãy xem xét việc nâng cấp lên Windows 7 hoặc Windows 8. Hoặc đọc thêm các yêu cầu về Office 2013.

 
 
Áp dụng cho:
Office 2013