Cài đặt Office trên nhiều máy tính hoặc máy tính bảng

Mỗi gói đăng ký Office 365 Home đi kèm với các cài đặt Office cho 5 máy Mac hoặc PC và 5 máy tính bảng. Nếu bạn là chủ sở hữu gói đăng ký, bạn có thể chia sẻ gói đăng ký của bạn với tối đa bốn người trong gia đình bạn để họ có thể dùng bất kỳ cài đặt nào mà bạn không cần.

Trước khi cài đặt Office, hãy kiểm tra các yêu cầu hệ thống để đảm bảo máy tính hoặc máy tính bảng của bạn có thể chạy Office.

Nếu bạn gặp vấn đề khi cài đặt, hãy thử các giải pháp thông thường này.

Cài đặt Office trên một PC, Mac, hoặc máy tính bảng Windows

  1. Trên máy tính hoặc máy tính bảng Windows mà bạn muốn cài đặt Office, hãy đi đến trang tài khoản của bạn.
  2. Dưới Thông tin Cài đặt, bấm Cài đặt.

Dưới Thông tin Cài đặt, chọn Office cho Windows hoặc Office cho Mac, rồi bấm Cài đặt

Nếu bạn đang cài đặt trên Mac, sau khi Office tải xuống, hãy bấm MicrosoftOffice2011.dmg trong thư mục Tải xuống để bắt đầu cài đặt.

Cài đặt Office trên một iPad

Trên iPad của bạn, hãy tải xuống Word, Excel, và PowerPoint từ app store.

Cài đặt Office trên một máy tính hoặc máy tính bảng khác

Nếu bạn không còn cài đặt nào nữa, bạn có thể hủy kích hoạt cài đặt để bạn có thể dùng nó trên một máy tính khác.

 
 
Áp dụng cho:
Access 2013, Excel 2013, Office 2013, OneNote 2013, Outlook 2013, PowerPoint 2013, Publisher 2013, Word 2013, Excel for Mac 2011, PowerPoint for Mac 2011, Word for Mac 2011