Đăng nhập vào Office 2013

Bạn nhận được gì khi thoát ra khỏi đăng nhập vào Office 2013? Bạn có thể làm việc bất cứ khi nào và tại bất kỳ nơi đâu mà bạn muốn. Bằng cách đăng nhập vào Office 2013, bạn có thể lưu các tệp Office của mình trực tuyến để có thể truy nhập các tài liệu này tại hầu như bất cứ nơi nào và chia sẻ với mọi người. Bạn cũng có thể truy nhập vào các chủ đề và thiết đặt ở bất kỳ đâu. Đồng hành cùng với bạn - thậm chí thông qua các thiết bị khác nhau.

Nếu bạn có bản sao Office riêng của mình, bạn có thể sẽ dùng tài khoản Microsoft cá nhân của mình (một địa chỉ email và mật khẩu)-có thể từ tài khoản Hotmail của bạn. Nhưng nếu bạn không có tài khoản cá nhân, điều đó cũng không sao, bạn có thể đăng ký một tài khoản bằng cách nhập địa chỉ email bạn muốn dùng và bấm Đăng nhập. Trên màn hình đăng nhập tiếp theo, hãy bấm Đăng ký ngay.

Nếu đó là bản sao Office của doanh nghiệp hoặc trường học của bạn, thì doanh nghiệp và trường học của bạn sẽ gửi thông tin tài khoản cho bạn và được gọi là tài khoản của Tổ chức.

Màn hình đăng nhập đầu tiên hoặc màn hình tài khoản chuyển đổi

Màn hình đăng nhập thứ hai

Mỗi tài khoản cho phép bạn truy nhập vào các dịch vụ trực tuyến của Microsoft và các dịch vụ này có thể khác nhau đối với mỗi tài khoản. Bạn có thể có cả hai tài khoản. Chỉ cần đăng nhập vào tài khoản có các tệp Office mà bạn muốn tiếp tục làm việc. Bạn có thể chuyển sang tài khoản khác bất cứ lúc nào.

Để kiểm tra xem bạn đã đăng nhập chưa, chỉ cần tìm tên của bạn ở góc trên cùng bên phải của bất kỳ chương trình Office nào hoặc khi bạn khởi chạy một chương trình Office. Sau khi bạn đăng nhập, bạn có thể cập nhật hồ sơ của mình hoặc chuyển qua lại giữa các tài khoản từ đây bất cứ lúc nào.

Đăng nhập vào một tài khoản Cá nhân

 
 
Áp dụng cho:
Access 2013, Excel 2013, OneNote 2013, Outlook 2013, PowerPoint 2013, Publisher 2013, Visio 2013, Visio Professional 2013, Word 2013