Cài đặt Office trên một máy tính hoặc máy tính bảng Windows khác

Office 365 Home đi kèm với các cài đặt Office cho 5 PC hoặc Mac và 5 máy tính bảng. Office 365 Personal đi kèm với các cài đặt Office cho 1 PC hoặc Mac và 1 máy tính bảng. Nếu bạn không còn cài đặt nào nữa, bạn có thể hủy kích hoạt một cài đặt để bạn có thể dùng nó trên một máy tính khác.

Hủy kích hoạt Office

Trên trang tài khoản của bạn, dưới Thông tin Cài đặt, hãy bấm Hủy kích hoạt Cài đặt kế bên tên máy tính nơi bạn muốn loại bỏ một cài đặt.

Hủy kích hoạt cài đặt

Khi bạn hủy kích hoạt một cài đặt, Office sẽ chạy ở chế độ chỉ đọc trên máy tính đó. Điều đó có nghĩa là bạn vẫn sẽ có thể xem và in tài liệu nhưng không thể sửa hoặc tạo tài liệu mới. Bạn có thể loại bỏ hoàn toàn Office nếu bạn muốn.

Dỡ cài đặt Office trên PC hoặc máy tính bảng Windows

Dỡ cài đặt Office trên máy Mac

Cài đặt Office

Bạn có thể cài đặt Office trên PC, Mac, và máy tính bảng. Trước khi bắt đầu, bạn hãy kiểm tra yêu cầu hệ thống để đảm bảo máy tính của bạn có thể chạy Office.

Nếu bạn gặp vấn đề khi cài đặt, hãy thử các giải pháp thông thường này.

  1. Trên máy tính hoặc máy tính bảng mà bạn muốn cài đặt Office, hãy đi đến trang tài khoản của bạn.

Bạn có muốn cài đặt Office trên iPad? Bỏ qua các bước này và tải xuống Word, Excel, và PowerPoint từ App Store.

  1. Trong phần Thông tin Cài đặt, hãy bấm Cài đặt.

Dưới Thông tin Cài đặt, hãy chọn Office cho Windows hoặc Office cho Mac rồi bấm Cài đặt

Nếu bạn đang cài đặt trên Mac, sau khi Office tải xuống, hãy bấm MicrosoftOffice2011.dmg trong thư mục Tải xuống để bắt đầu cài đặt.

 
 
Áp dụng cho:
Access 2013, Excel 2013, Office 2013, OneNote 2013, Outlook 2013, PowerPoint 2013, Publisher 2013, Word 2013, Excel for Mac 2011, PowerPoint for Mac 2011, Word for Mac 2011