Lưu tài liệu trực tuyến

Việc lưu các tệp vào đám mây sẽ cho phép bạn truy nhập chúng từ bất kỳ đâu và tạo điều kiện dễ dàng để chia sẻ chúng với gia đình và bạn bè. Để lưu tài liệu trực tuyến bằng Microsoft SkyDrive, hãy đăng nhập vào Office.

Các tệp của bạn được lưu trực tuyến tại SkyDrive.com và cả vào thư mục SkyDrive trên máy tính của bạn, vì vậy bạn có thể làm việc ngoại tuyến và các thay đổi của bạn được đồng bộ hóa khi bạn kết nối lại.

Tìm hiểu thêm về SkyDrive

  1. Với một tài liệu đang mở trong một chương trình Office, hãy bấm Tệp > Lưu Như > SkyDrive.

Lưu tệp vào SkyDrive

  1. Nếu bạn chưa đăng nhập, hãy đăng nhập ngay bằng cách bấm Đăng nhập.

Hoặc nếu bạn chưa đăng ký một tài khoản Microsoft, hãy bấm Đăng ký.

  1. Sau khi bạn đăng ký hoặc đăng nhập, hãy lưu tài liệu của bạn vào SkyDrive.
 
 
Áp dụng cho:
Access 2013, Excel 2013, OneNote 2013, Outlook 2013, PowerPoint 2013, Publisher 2013, Visio 2013, Visio Professional 2013, Word 2013