Hướng dẫn về Office Touch

Nếu bạn là người mới bắt đầu dùng Office với Windows 8 trên màn hình cảm ứng, hãy tìm hiểu một vài động tác sẽ giúp bạn tăng tốc.

Các động tác cơ bản:

Gõ nhẹ Động tác gõ nhẹ
Chụm Chụm các ngón tay vào nhau
Dãn Dãn các ngón tay ra xa nhau
Trượt Động tác trượt
Vuốt Vuốt trên màn hình

Dưới đây là cách chúng hoạt động trên Office.

Trong một chương trình Office

Để… Làm…
Chuyển sang Toàn Màn hình

Gõ nhẹ nút Chế độ Toàn Màn hình trên thanh tiêu đề.

Hoặc gõ nhẹ nút Tùy chọn Hiển thị Ruy-băng trên thanh tiêu đề và gõ nhẹ Tự động ẩn Ruy-băng.

Chuyển sang Dạng xem Chuẩn

Gõ nhẹ vào dấu ba chấm ở đầu màn hình, rồi gõ nhẹ nút Thoát khỏi Chế độ Toàn Màn hình.

Hoặc gõ nhẹ nút Tùy chọn Hiển thị Ruy-băng và gõ nhẹ Hiện Tab và Lệnh.

Bật chế độ Cảm ứng

Gõ nhẹ nút Chế độ Cảm ứng trên Thanh công cụ Truy cập Nhanh.

Hoặc gõ nhẹ biểu tượng bàn tay Chế độ Cảm ứng/Chuột trên Thanh công cụ Truy cập nhanh và gõ nhẹ Cảm ứng.

(Nếu bạn không thấy biểu tượng bàn tay Chế độ Cảm ứng/Chuột, bạn có thể thêm nó vào Thanh công cụ Truy cập Nhanh. Hãy làm theo hướng dẫn để tùy chỉnh Thanh công cụ Truy cập Nhanh).

Tắt chế độ Cảm ứng

Gõ nhẹ nút Chế độ Cảm ứng trên Thanh công cụ Truy cập Nhanh.

Hoặc gõ nhẹ biểu tượng bàn tay Chế độ Cảm ứng/Chuột trên Thanh công cụ Truy cập nhanh và gõ nhẹ Chuột.

Tùy chỉnh Thanh công cụ Truy nhập Nhanh Nhấn, giữ, sau đó thả bất kỳ nút nào trên Thanh công cụ Truy nhập Nhanh. Chọn hành động bạn muốn thực hiện từ menu xuất hiện.

Dùng bàn phím cảm ứng

Để… Làm…
Hiện Bàn phím cảm ứng Gõ nhẹ vào nút Bàn phím Cảm ứng trên thanh tác vụ.
Ẩn Bàn phím cảm ứng Gõ nhẹ vào nút X trên Bàn phím cảm ứng.
Đậu Bàn phím cảm ứng Gõ nhẹ vào Đậu trên Bàn phím cảm ứng để giữ nó mở.
Bỏ cố định Bàn phím cảm ứng Gõ nhẹ vào Bỏ cố định trên Bàn phím cảm ứng.

Di chuyển quanh trong một tệp

Để… Làm…
Cuộn Chạm vào tài liệu và trượt nó lên và xuống.
Phóng to Dãn hai ngón tay ra xa nhau.
Thu nhỏ Chụm hai ngón tay vào nhau.

Lựa chọn

Để… Làm…
Đặt con trỏ Gõ nhẹ vào tệp.
Chọn văn bản Gõ nhẹ vào văn bản và kéo điểm điều khiển chọn.
Định dạng văn bản Gõ nhẹ vào văn bản đã chọn, sau đó gõ nhẹ vào một tùy chọn định dạng trên Thanh công cụ mini.

Làm việc với các hình dạng và đối tượng

Để… Làm…
Di chuyển Chạm vào đối tượng và trượt nó.
Đổi kích cỡ Gõ nhẹ vào đối tượng, sau đó bấm và kéo núm điều tác chỉnh kích cỡ của đối tượng.
Xoay Gõ nhẹ vào đối tượng, sau đó bấm và kéo điểm điều khiển xoay.

Trong Excel

Để… Làm…
Sửa ô Gõ đúp vào ô.
Chọn phạm vi dữ liệu Gõ nhẹ vào một ô và kéo điểm điều khiển chọn.
Xóa nội dung của một ô Gõ nhẹ vào một ô để chọn ô, gõ nhẹ lại vào ô để đưa lên thanh công cụ Mini, sau đó gõ nhẹ Xóa.

Trong PowerPoint

Để… Làm…
Phóng to một bản chiếu ở dạng xem Chiếu hình Dãn hai ngón tay ra xa nhau.
Thu nhỏ một bản chiếu ở Dạng xem Chiếu hình Chụm hai ngón tay vào nhau.
Hiển thị các điều khiển trong Dạng xem Chiếu Hình Gõ nhẹ vào một bản chiếu.
Đến bản chiếu tiếp theo hoặc trước đó trong Dạng xem Thường Chạm nhanh vào bản chiếu theo chiều dọc, hoặc gõ nhẹ vào hình thu nhỏ trong Ngăn Hình thu nhỏ.
Chọn nhiều bản chiếu Trong Ngăn Hình thu nhỏ hoặc trong Dạng xem Sắp xếp Bản chiếu, hãy vuốt nhanh theo chiều ngang vào mỗi bản chiếu cho đến khi màu sắc của khung viền hình thu nhỏ thay đổi.
Sắp xếp lại bản chiếu Kéo bản chiếu theo chiều ngang ra khỏi Ngăn Hình thu nhỏ và thả nó vào vị trí mới.
Chọn nhiều đối tượng Gõ nhẹ vào đối tượng để chọn nó rồi gõ nhẹ và giữ nó trong khi bạn gõ nhẹ vào các đối tượng khác.
Sửa văn bản trong một đối tượng Gõ đúp vào văn bản.

Thay đổi thiết đặt hiển thị

Để… Làm…
Làm cho văn bản và đối tượng lớn hơn Vuốt, gõ nhẹ vào Bắt đầu, vuốt lên, gõ nhẹ Tất cả Ứng dụng, gõ nhẹ Ngăn Điều khiển (dưới Hệ thống Windows), gõ nhẹ Hình thức & Cá nhân hóa, gõ nhẹ Hiển thị và gõ Vừa – 125%.
 
 
Áp dụng cho:
Excel 2013, OneNote 2013, PowerPoint 2013, Word 2013