Kích hoạt các chương trình Office 2013

Trong hầu hết các trường hợp, việc kích hoạt chỉ âm thầm chạy dưới nền khi bạn cài đặt Office. Bạn thậm chí sẽ không thấy Trình hướng dẫn Kích hoạt khi bạn đang kết nối Internet trong quá trình cài đặt.

Dưới đây là một số thông tin thêm được dựa trên kiểu sản phẩm mà bạn đã mua.

Office 365 Home Premium

Sản phẩm đăng ký của chúng tôi—Office 365 Home Premium—vừa tự động kích hoạt cho bạn. Bạn thậm chí không cần đến một khóa sản phẩm. Nếu bạn muốn xem những gì bạn vừa cài đặt, trong một chương trình Office, hãy bấm Tệp > Tài khoản. Từ đó bạn thậm chí có thể quản lý tài khoản của bạn bằng cách bấm vào Quản lý tài khoản của bạn.

Office 2013, dành cho một PC đơn

Đối với một bản cài đặt lần đầu hoặc bản cài đặt lại trên cùng một PC, Office dành cho một PC đơn—Office Home and Student 2013, Office Home and Business 2013 và Office Professional 2013—tự động kích hoạt nếu bạn đang kết nối Internet (bạn sẽ không thấy Trình hướng dẫn Kích hoạt trong quá trình cài đặt). Nếu bạn không kết nối Internet trong quá trình cài đặt, bạn sẽ thấy Trình hướng dẫn Kích hoạt.

Bạn sẽ vẫn cần đến một khóa sản phẩm để bắt đầu quy trình cài đặt. Nếu bạn đang gặp vấn đề với khóa sản phẩm hoặc cần sự hỗ trợ tìm khóa sản phẩm của bạn, hãy xem Tìm khóa sản phẩm của bạn cho Office 2013.

Nếu bạn cài đặt trên PC khác hay trên cùng PC có thay đổi phần cứng quan trọng, bạn sẽ thấy Trình hướng dẫn Kích hoạt một lần sau khi cài đặt hoàn thành. Khi kích hoạt trực tuyến đang khả dụng, bạn sẽ không thành công khi kích hoạt trực tuyến và bạn sẽ phải liên hệ với trung tâm kích hoạt qua điện thoại. Số điện thoại sẽ hiển thị trong bước 2 của Trình hướng dẫn Kích hoạt. Để xem Trình hướng dẫn Kích hoạt, trong một chương trình Office, hãy bấm Tệp > Tài khoản. Trường hợp một chương trình Office không được kích hoạt, bạn sẽ thấy Trình hướng dẫn Kích hoạt mỗi khi bạn khởi động nó.

Nếu PC của bạn bị hỏng và bạn cần chuyển giấy phép, bạn có thể cài đặt và kích hoạt Office trên một PC mới nhưng bạn sẽ phải gọi tới Trung tâm Kích hoạt và giải thích là bạn muốn chuyển giấy phép. Số điện thoại hiển thị trong bước 2 của Trình hướng dẫn Kích hoạt.

Nếu bạn thử cài đặt trên một PC thứ hai trong khi vẫn giữ cài đặt ban đầu trên PC ban đầu, bạn sẽ gặp vấn đề. Một khi Trung tâm Kích hoạt kích hoạt sản phẩm Office trên PC mới, nó sẽ “vô hiệu hóa” sản phẩm trên PC ban đầu và bạn sẽ thấy Trình hướng dẫn Kích hoạt trên PC ban đầu. Bạn có thể chọn PC nào bạn muốn dùng Office và dỡ cài đặt nó khỏi PC còn lại để khắc phục vấn đề.

Office 2013, giấy phép số lượng lớn

Đối với sản phẩm doanh nghiệp hoặc thương mại—mà chúng tôi gọi là Thiết lập dựa trên-MSI—người quản trị của bạn cần phải thiết lập những gì cần thiết để bạn kích hoạt sản phẩm Office. Bạn muốn biết thêm thông tin, hãy xem Kích hoạt phiên bản Office số lượng lớn.

Thông tin thêm về Trình hướng dẫn Kích hoạt

Trình hướng dẫn đưa ra cho bạn một số lựa chọn: Kích hoạt qua Internet, qua điện thoại hoặc bằng dịch vụ TT/TTY.

 Ghi chú    Nếu bạn gặp vấn đề với việc kích hoạt, hãy liên hệ với một đại diện dịch vụ khách hàng bằng cách sử dụng số điện thoại trong bước 2 của Trình hướng dẫn Kích hoạt. Hoặc xem Tìm khóa sản phẩm của bạn cho Office 2013 để xác nhận khóa sản phẩm của bạn là đúng.

Internet

Nếu bạn đang kết nối Internet, sản phẩm Office của bạn được lập tức kích hoạt sau khi bạn nhập khóa sản phẩm trong Trình hướng dẫn Kích hoạt.

Điện thoại

Nếu bạn không kết nối Internet hoặc bạn cần nói chuyện với đại diện dịch vụ khách hàng, hãy dùng số điện thoại nêu trong bước 2 của Trình hướng dẫn Kích hoạt. Bạn sẽ thấy số điện thoại sau khi bấm vào quốc gia/vùng mà bạn cư trú.

 Quan trọng    Các số kích hoạt không được liệt kê trong bài viết này vì số điện thoại thay đổi theo giấy phép phần mềm và đất nước/khu vực. Không có dịch vụ hỗ trợ qua điện thoại cho Phiên bản Dùng thử và Thuê bao.

Vì vậy, bạn có thể nhập ID xác nhận mà bộ phận dịch vụ khách hàng cấp cho bạn, và hãy vui lòng ở bên máy tính của bạn với Trình hướng dẫn Kích hoạt đang mở trong khi bạn gọi đến bộ phận dịch vụ khách hàng.

Dịch vụ TT/TTY

Dịch vụ TT/TTY sẵn có cho người khiếm thính hoặc lãng tai. Nếu bạn ở Hoa Kỳ, hãy dùng modem TT/TTY, quay số (800) 718-1599. Nếu bạn ở bên ngoài Hoa Kỳ, hãy dùng modem TT/TTY, quay số (716) 871-6859. TT/TTY. Dịch vụ này chỉ có bằng Tiếng Anh.

Đầu Trang Đầu Trang

 
 
Áp dụng cho:
Access 2013, Excel 2013, InfoPath 2013, Office 2013, OneNote 2013, Outlook 2013, PowerPoint 2013, Publisher 2013, Visio 2013, Visio Professional 2013, Word 2013