Kích hoạt các chương trình Office 2013

Trong hầu hết các trường hợp, nếu bạn đang kết nối với Internet và cài đặt Office mà không có DVD, kích hoạt sẽ chỉ xảy ra âm thầm trong nền sau khi cài đặt được hoàn tất. Không có lời nhắc. Không phiền phức.

Trong trường hợp bạn cần thêm thông tin, dưới đây là một số thông tin thêm được dựa trên kiểu sản phẩm mà bạn đã mua.

Office 365 Home & Office 365 Personal

Sản phẩm đăng ký của chúng tôi—Office 365 Home và Office 365 Personal —vừa tự động kích hoạt cho bạn. Nếu bạn muốn xem những gì bạn vừa cài đặt, trong một chương trình Office, hãy bấm Tệp > Tài khoản. Từ đó bạn thậm chí có thể quản lý tài khoản của bạn bằng cách bấm vào Quản lý tài khoản của bạn.

Office 2013, dành cho một PC đơn

Đối với một bản cài đặt lần đầu hoặc bản cài đặt lại trên cùng một PC, Office dành cho một PC đơn—Office Home and Student 2013, Office Home and Business 2013 và Office Professional 2013—tự động kích hoạt nếu bạn đang kết nối Internet (bạn sẽ không thấy Trình hướng dẫn Kích hoạt trong quá trình cài đặt). Nếu bạn không kết nối Internet trong quá trình cài đặt, bạn sẽ thấy Trình hướng dẫn Kích hoạt. Trình hướng dẫn cho cung cấp cho bạn các tùy chọn để kích hoạt trực tuyến hoặc bằng điện thoại—chọn tùy chọn điện thoại nếu bạn vẫn chưa được kết nối.

Nếu các thay đổi phần cứng quan trọng đã xảy ra trên PC của bạn và bạn cài đặt lại Office HOẶC nếu bạn cài đặt Office trên một PC khác, bạn sẽ thấy Trình hướng dẫn Kích hoạt sau khi cài đặt và bất kỳ khi nào bạn khởi động một trong các chương trình của Office. Dùng tùy chọn kích hoạt qua điện thoại trong Trình hướng dẫn Kích hoạt để liên hệ với trung tâm kích hoạt.

 Quan trọng    Vui lòng nhớ rằng, bạn chỉ có thể cài đặt Office 2013 trên một PC tại một thời điểm. Kích hoạt qua điện thoại chỉ có thể giúp bạn kích hoạt Office nếu bạn đang chuyển Office vào một PC khác.

Office 2013, giấy phép số lượng lớn

Đối với sản phẩm doanh nghiệp hoặc thương mại—mà chúng tôi gọi là Thiết lập dựa trên-MSI—người quản trị của bạn cần phải thiết lập những gì cần thiết để bạn kích hoạt sản phẩm Office. Bạn muốn biết thêm thông tin, hãy xem Kích hoạt phiên bản Office số lượng lớn.

Các câu hỏi thường gặp

  • Tôi có thể cài đặt lại Office 2013 trên cùng một PC không?

Có. Nếu bạn cài đặt lại Office 2013 trên cùng một PC và bạn đang kết nối Internet, kích hoạt sẽ xảy ra một cách im lặng. Trình hướng dẫn Kích hoạt sẽ xuất hiện nếu bạn thực hiện thay đổi quan trọng đối với phần cứng trên PC của bạn.

  • Tôi có thể cài đặt lại Office 365 Home trên cùng một PC không?

Có.

  • Tôi có thể cài đặt Office 2013 trên hai PC khác nhau không?

Không. Giấy phép chỉ dành cho một PC.

  • Tôi có thể cài đặt Office 365 Home trên hai PC khác nhau không?

Có. Bạn có thể cài đặt trên tối đa năm PC hoặc máy Mac.

  • Tôi có thể chuyển phần mềm Office 2013 tới một PC khác không?

Bạn có thể chuyển phần mềm tới một PC khác thuộc về bạn, nhưng không có quá một lần trong vòng 90 ngày (ngoại trừ do lỗi phần cứng, trong trường hợp này, bạn có thể chuyển sớm hơn). Nếu bạn chuyển phần mềm tới một PC khác, PC này sẽ trở thành "máy tính được cấp phép." Bạn phải loại bỏ phần mềm khỏi PC trước đó. Bạn sẽ cần dùng tùy chọn điện thoại trong Trình hướng dẫn Kích hoạt để liên hệ với trung tâm kích hoạt sau khi bạn chuyển phần mềm đến một PC khác.

  • Trợ giúp, PC của tôi bị hỏng. Tôi cần phải làm gì?

Sau khi bạn thiết lập PC mới của bạn, bạn có thể cài đặt Office 2013 trên nó và liên hệ với trung tâm kích hoạt để chuyển phần mềm.

  • Tôi có thể chuyển phần mềm Office 2013 cho người khác không?

Bạn có thể chuyển phần mềm (cùng với các giấy phép) vào một máy tính thuộc sở hữu bởi những người khác nếu:

  • Bạn là người dùng được cấp phép đầu tiên của phần mềm.
  • Người dùng mới đồng ý các điều khoản của thỏa thuận này trước khi chuyển.

Bất kỳ khi nào bạn chuyển phần mềm tới một PC mới, bạn phải loại bỏ nó khỏi PC trước đó và bạn không thể giữ bản sao. Người dùng mới sẽ phải chọn tùy chọn kích hoạt qua điện thoại trong Trình hướng dẫn Kích hoạt.

  • Làm thế nào để tôi liên hệ với trung tâm kích hoạt?

Chọn tùy chọn kích hoạt qua điện thoại trong Trình hướng dẫn Kích hoạt để có được số điện thoại để liên hệ tại quốc gia của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy xem Làm thế nào để liên hệ với Trung tâm Kích hoạt Sản phẩm Microsoft bằng điện thoại.

Đầu Trang Đầu Trang

 
 
Áp dụng cho:
Access 2013, Excel 2013, InfoPath 2013, Office 2013, OneNote 2013, Outlook 2013, PowerPoint 2013, Publisher 2013, Visio 2013, Visio Professional 2013, Word 2013