Yêu cầu hệ thống cho Office 2013 và Office 365 ProPlus

Nếu bạn muốn chạy Microsoft Office hoặc Microsoft Office 365 ProPlus trên máy tính của mình, sau đây là những gì bạn cần.

Hãy xem thêm các yêu cầu hệ thống như chạy Office đối với Mac, các sản phẩm máy chủ Office mới hoặc các sản phẩm Office 365 khác Yêu cầu Hệ thống Office.

Cấu phần Yêu cầu
Hệ điều hành

Windows Server 2008 R2

Windows 7

Windows Server 2012

Windows 8

Office 32-bit có thể cài đặt trên hệ điều hành 32-bit hoặc 64-bit còn Office 64-bit chỉ cài đặt được trên hệ điều hành 64-bit.

Để biết thêm chi tiết về lựa chọn chạy phiên bản Office 32-bit hay 64-bit, hãy xem Chọn phiên bản Office 2013 32-bit hay 64-bit.

Máy tính và bộ xử lý Bộ xử lý x86 hoặc 64-bit 1 GHZ hoặc nhanh hơn cùng với tập hướng dẫn SSE2.
Bộ nhớ

1 GB RAM (32-bit)

Bạn nên dùng 2 GB RAM (64-bit) cho các tính năng đồ họa, Tìm kiếm Nhanh Outlook và chức năng nâng cao nhất định.

Dung lượng đĩa 3 gigabyte (GB)
Độ phân giải màn hình 1024 x 768
Trình duyệt Xem bạn có thể dùng trình duyệt nào để khai thác tối đa các tính năng Office trong phần Các trình duyệt được hỗ trợ trong Office 2013 và Office 365.

Visio

Visio có các yêu cầu hơi khác một chút.

Cấu phần Yêu cầu
Hệ điều hành

Windows Server 2008 R2

Windows 7

Windows Server 2012

Windows 8

Với tối thiểu là Microsoft .Net Framework 3.5

Máy tính và bộ xử lý Bộ xử lý x86 hay x64-bit 1 GHz hoặc nhanh hơn cùng với tập lệnh SSE2.
Bộ nhớ RAM 1 GB cho 32 bit hoặc RAM 2 GB cho 64 bit
Dung lượng đĩa 3 GB
Tăng tốc phần cứng Khả năng tăng tốc phần cứng đồ họa với thẻ đồ họa DirectX10
Độ phân giải màn hình 1024 x 576 hoặc cao hơn
Trình duyệt

Windows Internet Explorer 8, 9, hoặc 10

Mozilla Firefox 10.x+

Apple Safari 5 (Mac)

Google Chrome 17.x

Internet Dùng cho một số tính năng
Tính năng cảm ứng đa điểm (Multi-Touch) Windows 7 và thiết bị có bật tính năng cảm ứng

Project

Project cũng có các yêu cầu hơi khác một chút.

Cấu phần Yêu cầu
Hệ điều hành

Windows Server 2008 R2

Windows 7

Windows Server 2012

Windows 8

Máy tính và bộ xử lý Bộ xử lý x86 hay x64-bit 1 GHz hoặc nhanh hơn cùng với tập lệnh SSE2.
Bộ nhớ

1 GB RAM cho 32-bit

2 GB RAM cho 64-bit

Dung lượng đĩa Dung lượng đĩa trống 2 GB
Tăng tốc phần cứng Khả năng tăng tốc phần cứng đồ họa với thẻ đồ họa DirectX10
Độ phân giải màn hình 1024 x 576 hoặc cao hơn
Trình duyệt

Windows Internet Explorer 8, 9, hoặc 10

Mozilla Firefox 10.x+

Apple Safari 5 (Mac)

Google Chrome 17.x

Internet Dùng cho một số tính năng
Tính năng cảm ứng đa điểm (Multi-Touch) Windows 7 và thiết bị có bật tính năng cảm ứng

Tìm hiểu thông tin máy tính của bạn

Đến Bắt đầu > Pa-nen Điều khiển > Hệ thống. Phần này sẽ cho bạn thông tin tổng quan nhanh chóng.

Đến Bắt đầu > Chạy, gõ msinfo32 rồi nhấn Enter. Phần này giúp bạn xem xét chuyên sâu về toàn bộ phần mềm và phần cứng trong máy của mình.

 
 
Áp dụng cho:
Access 2013, Excel 2013, InfoPath 2013, Office 365 Enterprise, Office 365 Enterprise cho người quản trị, Office 365 Midsize Business, Office 365 Midsize Business cho người quản trị, Office 365 Small Business, OneNote 2013, Outlook 2013, PowerPoint 2013, Publisher 2013, Quản trị Office 365 Small Business, Visio 2013, Visio Professional 2013, Word 2013