Tải xuống, cài đặt, thiết lập, kích hoạt đăng ký Office 365 Home hoặc Office 2013

Thỉnh thoảng người dùng có thể gặp phải sự cố khi cài đặt Office. Dưới đây là thông tin chi tiết giúp bạn cài đặt thành công, ngoài ra còn có danh sách các sự cố đã biết và giải pháp.

Cài đặt

Để xác minh rằng Office được cài đặt thành công, hãy đăng nhập vào Office.com bằng Tài khoản Microsoft mà bạn sử dụng khi mua Office. Bạn sẽ thấy chi tiết cài đặt Office của mình trên trang Tài khoản của tôi:

Nếu bạn đã mua Office 365 Home, bạn có thể cài đặt trên tối đa 5 PC hoặc máy tính Mac:

Nâng cấp

Bạn đang dùng Phiên bản Office xem trước?