Chọn quốc gia/vùng thanh toán của bạn:
SharePoint 2013

Cách mới để làm việc cùng nhau

SharePoint Online
Với Office 365, SharePoint cung cấp công nghệ bảo mật được nâng cao, dễ dàng quản lý và có thể truy cập từ hầu hết mọi nơi.
Yammer
Mở rộng sức mạnh hợp tác của SharePoint bằng cách sử dụng cùng với Yammer—mạng xã hội dành cho doanh nghiệp.
Ứng dụng cho SharePoint
Ứng dụng là cách tuyệt vời để thêm tính năng cho SharePoint. Duyệt và tìm các ứng dụng trên cửa hàng SharePoint.
Nghiên cứu điển hình
Tìm thông tin cho: Chuyên gia CNTT|Nhà phát triển