Làm việc với ảnh trong thư viện ảnh

Bằng cách thêm ảnh và hình ảnh vào thư viện ảnh, bạn có thể sắp xếp những ảnh này một cách hiệu quả, có thể xem chúng dễ dàng theo những cách sinh động và thiết thực đồng thời có thể truy nhập những ảnh này một cách thuận tiện để dùng trên các trang khác.

Một số hình ảnh ở dạng xem hình thu nhỏ

Bạn muốn làm gì?


Thư viện ảnh là gì?

Thư viện ảnh cho phép bạn chia sẻ bộ sưu tập ảnh kỹ thuật số hoặc đồ họa. Mặc dù bạn có thể lưu giữ ảnh trong các kiểu thư viện SharePoint khác nhưng thư viện ảnh vẫn có một số thuận lợi nhất định. Từ thư viện ảnh, bạn có thể xem ảnh ở chế độ trình chiếu; tải ảnh xuống theo kích cỡ và định dạng cụ thể về máy tính của bạn; sửa ảnh bằng chương trình sửa ảnh tương thích với Công nghệ SharePoint, chẳng hạn như Microsoft Office Picture Manager. Dù ở bất kỳ vị trí nào trong trang của mình, chẳng hạn như trang, wiki hay blog, bạn có thể dễ dàng kết nối với ảnh trong thư viện ảnh của mình.

Hãy cân nhắc việc tạo thư viện ảnh nếu nhóm của bạn dùng nhiều hình đồ họa, chẳng hạn như logo và hình ảnh công ty, hoặc nếu bạn muốn lưu giữ những ảnh về các sự kiện của nhóm hoặc buổi giới thiệu sản phẩm.

Tạo thư viện ảnh

 1. Dẫn hướng tới trang nơi bạn muốn tạo thư viện ảnh.
 2. Bấm Thiết đặt Thiết đặt: cập nhật hồ sơ của bạn, cài đặt phần mềm và kết nối với điện toán đám mây và sau đó chọn Thêm ứng dụng.

Thêm ứng dụng (danh sách, thư viện)

 Ghi chú    Bạn có thể chỉnh sửa đáng kể hình thức và dẫn hướng của trang SharePoint. Nếu bạn không thể định vị tùy chọn, chẳng hạn như lệnh, nút, hoặc nối kết, hãy liên hệ với người quản trị.

 1. Trên trang Ứng dụng của bạn, tìm và bấm vào biểu tượng Thư viện Ảnh.

Thư viện ảnh

 1. Trong hộp Tên, hãy gõ tên cho thư viện ảnh. Bạn bắt buộc phải đặt tên cho thư viện ảnh.

Tên của thư viện ảnh xuất hiện ở đầu trang thư viện, trở thành một phần của địa chỉ trang thư viện và xuất hiện trong các thành phần dẫn hướng giúp người dùng tìm và mở thư viện.

 1. Để thêm mô tả cho thư viện, hãy thiết lập cho phép thư viện nhận email hay bật xác định phiên bản cho thư viện, bấm Tùy chọn Nâng cao trên hộp thoại Thêm Thư viện Ảnh.
 2. Bấm Tạo. Tên của Thư viện Ảnh xuất hiện ở mục Gần đây trong tiện ích Khởi động Nhanh.

Đầu Trang Đầu Trang

Mục được tạo gần đây

Tải ảnh lên

 1. Dẫn hướng tới trang chứa thư viện ảnh mà bạn muốn tải ảnh lên.
 2. Bấm vào tên của thư viện hoặc bấm Nội dung Trang và bấm tiêu đề thư viện.
 3. Tìm kiếm và trỏ tới Thư viện Ảnh, sau đó bấm vào tiêu đề của thư viện để mở thư viện đó.

 Ghi chú    Bạn có thể chỉnh sửa đáng kể hình thức và dẫn hướng của trang SharePoint. Nếu bạn không thể định vị tùy chọn, chẳng hạn như lệnh, nút, hoặc nối kết, hãy liên hệ với người quản trị.

 1. Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

Tải lên một ảnh riêng lẻ

 1. Bấm ảnh mới.
 2. Bạn cần cân nhắc quyết định liệu mình có muốn ghi đè lên tệp hiện có bằng tệp mới cùng tên với tệp bị ghi đè hay không bằng cách chọn hoặc xóa hộp kiểm Ghi đè tệp hiện có. Theo mặc định, tệp mới sẽ cùng tên với tên tệp bị ghi đè.
 3. Từ hộp thoại Thêm ảnh, định vị và chọn tệp ảnh rồi sau đó bấm Mở.
 4. Bấm OK.
 5. Trong hộp thoại thuộc tính vừa xuất hiện, bạn có thể tùy chọn nhập siêu dữ liệu về ảnh, chẳng hạn như tiêu đề, ngày chụp ảnh, mô tả ảnh cùng một hay nhiều từ khóa về ảnh đó.
 6. Bấm Lưu. Nếu muốn, bạn có thể bấm Hủy để nhập siêu dữ liệu về ảnh sau.

Tải lên nhiều ảnh

Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

Dùng File Explorer

 1. Tại cửa sổ ngăn cách File Explorer, định vị rồi chọn tệp ảnh bạn muốn tải lên, sau đó kéo các tệp này thả vào thư viện ảnh.
 2. Nếu hộp thoại Đã có tệp cùng tên xuất hiện, bạn có thể chọn Thay thế Nó hoặc Không Tải lên.
 3. Các tệp ảnh bạn muốn tải lên sẽ được thêm vào thư viện ảnh.

Dùng chương trình sửa ảnh

Trong một số trường hợp, chương trình sửa ảnh tương thích với SharePoint, chẳng hạn như Microsoft Office Picture Manager, có thể đang mở.

 • Hãy làm theo hướng dẫn trong chương trình sửa ảnh để chọn nhiều tệp và tải các tệp này lên. Nếu tệp bạn đang tải lên cùng tên với tệp hiện có trong thư viện, chương trình sửa ảnh có thể sẽ nhắc bạn đổi tên tệp cần tải lên.

Chọn ảnh

 1. Dẫn hướng tới trang chứa thư viện ảnh mà bạn muốn chọn ảnh.
 2. Trên tiện ích Khởi động Nhanh, dưới mục Gần đây, hãy bấm tên của thư viện hoặc bấm Nội dung Trang và bấm vào tiêu đề thư viện.

 Ghi chú    Bạn có thể chỉnh sửa đáng kể hình thức và dẫn hướng của trang SharePoint. Nếu bạn không thể định vị tùy chọn, chẳng hạn như lệnh, nút, hoặc nối kết, hãy liên hệ với người quản trị.

 1. Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

Chọn một ảnh

 1. Ở tab Thư viện trên ruy-băng, trong nhóm Quản lý Dạng xem, dưới Dạng xem Hiện thời, hãy bấm mũi tên xuống và chọn Toàn bộ Ảnh.
 2. Bấm vào bên phải của mục để mục này được tô sáng và một dấu kiểm sẽ xuất hiện.

Chọn nhiều ảnh

 • Từ dạng xem Toàn bộ Ảnh, bấm vào bên trái của nhiều mục để các mục này được tô sáng và sau đó, bên cạnh mỗi mục sẽ xuất hiện một dấu kiểm.
 • Từ dạng xem Hình thu nhỏ, trỏ vào góc trái bên dưới của mỗi mục và chọn dấu kiểm xuất hiện bên cạnh mục đó.

Đầu Trang Đầu Trang

Xem ảnh

 1. Dẫn hướng tới trang chứa thư viện ảnh mà bạn muốn xem ảnh.
 2. Trên tiện ích Khởi động Nhanh, dưới mục Gần đây, hãy bấm tên của thư viện hoặc bấm Nội dung Trang và bấm vào tiêu đề thư viện.

 Ghi chú    Bạn có thể chỉnh sửa đáng kể hình thức và dẫn hướng của trang SharePoint. Nếu bạn không thể định vị tùy chọn, chẳng hạn như lệnh, nút, hoặc nối kết, hãy liên hệ với người quản trị.

 1. Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:
 • Để hiển thị chi tiết và cột ảnh theo định dạng giống bảng biểu, trên tab Thư viện dạng ruy-băng, trong nhóm Quản lý Dạng xem, dưới Dạng xem Hiện thời, hãy bấm vào mũi tên xuống và chọn lệnh Toàn bộ Ảnh.
 • Để hiển thị ảnh ở kích cỡ nhỏ hơn, ở tab Thư viện dạng ruy-băng, trong nhóm Quản lý Dạng xem, hãy bấm vào mũi tên xuống và chọn lệnh Hình thu nhỏ.
 • Để hiển thị ảnh ở định dạng trình chiếu, nơi bạn có thể bấm qua một loạt phiên bản lớn của ảnh, trên tab Thư viện dạng ruy-băng, trong nhóm Quản lý Dạng xem, dưới Dạng xem Hiện thời, hãy bấm vào mũi tên xuống và chọn lệnh Trang chiếu.

 Mẹo    Để tạo bản trình bày theo dạng bản chiếu tự động tương tự trên trang, bạn có thể chèn Phần Web Trình chiếu Thư viện Ảnh - tiện ích cho phép bạn kiểm soát thời gian hiển thị ảnh, hiển thị ảnh một cách ngẫu nhiên hay theo tuần tự và cách thức hiển thị thuộc tính ảnh nhất định.

 Mẹo    Ngoài ra, còn có hai cách khác để thay đổi cách xem ảnh như sau: Cách thứ nhất, bấm vào vùng bóng mờ cạnh Tìm tệp rồi bấm tiếp Sửa đổi Dạng xem này. Cách thứ hai, bấm Hình thu nhỏ, Toàn bộ Ảnh hoặc Trang chiếu.

Xem ảnh

Xem và sửa thuộc tính ảnh

 1. Dẫn hướng tới trang chứa thư viện ảnh mà bạn muốn xem và sửa thuộc tính ảnh.
 2. Trên tiện ích Khởi động Nhanh, dưới mục Gần đây, hãy bấm tên của thư viện hoặc bấm Nội dung Trang và bấm vào tiêu đề thư viện.

 Ghi chú    Bạn có thể chỉnh sửa đáng kể hình thức và dẫn hướng của trang SharePoint. Nếu bạn không thể định vị tùy chọn, chẳng hạn như lệnh, nút, hoặc nối kết, hãy liên hệ với người quản trị.

 1. Để hiển thị hộp thoại thuộc tính ảnh, hãy thực hiện một trong những thao tác sau:
 • Nếu dạng xem hiện thời hiển thị chế độ xem hình thu nhỏ thì hãy bấm vào chế độ xem hình thu nhỏ đó. Vào lúc này, nếu bạn muốn sửa thuộc tính ảnh, trên tab Dạng xem của ruy-băng, hãy bấm Sửa Mục.
 • Nếu dạng xem hiện thời hiển thị chi tiết ảnh thì hãy bấm vào vùng bóng mờ cạnh ảnh bạn muốn sửa thuộc tính. Bấm vào vùng bóng mờ trong khung chú thích xuất hiện rồi bấm tiếp vào Sửa Thuộc tính.
 1. Thay đổi thuộc tính ảnh. Bạn có thể thực hiện các thao tác sau:
 • Thay đổi tên tệp.
 • Thay đổi tiêu đề ảnh. Ví dụ, thư viện có nhiều ảnh trùng tên và bạn muốn phân biệt các tên ảnh này.
 • Thêm ngày tháng khi ảnh được chụp. Ví dụ, bạn muốn sắp xếp và theo dõi ảnh theo thứ tự thời gian.
 • Nhập mô tả ảnh. Ví dụ, bạn muốn cung cấp thêm thông tin về ảnh cho những người dùng khác.
 • Nhập một hoặc nhiều từ khóa. Ví dụ, bạn muốn tạo điều kiện tìm kiếm ảnh hoặc tạo dạng xem tùy chỉnh dễ dàng hơn.

 Ghi chú    Tùy thuộc vào cách thiết lập thư viện ảnh của bạn, bạn có thể sẽ có nhiều thuộc tính để xem và sửa khác nữa.

 1. Bấm Lưu.

Đầu Trang Đầu Trang

Sửa ảnh

Để sửa ảnh bằng cách dùng lệnh Sửa, bạn cần phải có chương trình sửa ảnh tương thích với SharePoint, chẳng hạn như Microsoft Office Picture Manager hoặc Microsoft Paint đã được cài đặt trên máy tính của bạn. Nếu bạn không có chương trình sửa ảnh tương thích với SharePoint, bạn có thể sửa ảnh bằng cách tải ảnh xuống, thực hiện thay đổi và lưu tệp, tải ảnh lên và sau đó ghi đè lên tệp gốc.

 1. Dẫn hướng tới trang chứa thư viện ảnh mà bạn muốn sửa ảnh.
 2. Trên tiện ích Khởi động Nhanh, dưới mục Gần đây, hãy bấm tên của thư viện hoặc bấm Nội dung Trang và bấm vào tiêu đề thư viện.

 Ghi chú    Bạn có thể chỉnh sửa đáng kể hình thức và dẫn hướng của trang SharePoint. Nếu bạn không thể định vị tùy chọn, chẳng hạn như lệnh, nút, hoặc nối kết, hãy liên hệ với người quản trị.

 1. Chọn ảnh bạn muốn sửa, mở tab Tệp của ruy-băng, rồi bấm Sửa Tài liệu.

Nếu chương trình sửa ảnh tương thích với SharePoint có sẵn thì chương trình này sẽ mở.

 1. Sửa ảnh rồi thoát khỏi chương trình sửa ảnh. Ảnh đã sửa sẽ được lưu ngược trở lại vào Thư viện Ảnh.

Tải ảnh xuống

 1. Dẫn hướng tới trang chứa thư viện ảnh mà bạn muốn tải ảnh xuống.
 2. Trên tiện ích Khởi động Nhanh, dưới mục Gần đây, hãy bấm tên của thư viện hoặc bấm Nội dung Trang và bấm vào tiêu đề thư viện.

 Ghi chú    Bạn có thể chỉnh sửa đáng kể hình thức và dẫn hướng của trang SharePoint. Nếu bạn không thể định vị tùy chọn, chẳng hạn như lệnh, nút, hoặc nối kết, hãy liên hệ với người quản trị.

 1. Chọn ảnh.
 2. Bấm vào vùng mờ dấu chấm lửng (…) cạnh ảnh.
 3. Bấm vào vùng mờ dấu chấm lửng (…) trong khung chú thích vừa xuất hiện và sau đó bấm Tải xuống Bản sao.

Xóa ảnh

 1. Dẫn hướng tới trang chứa thư viện ảnh mà bạn muốn xóa ảnh.
 2. Trên tiện ích Khởi động Nhanh, dưới mục Gần đây, hãy bấm tên của thư viện hoặc bấm Nội dung Trang và bấm vào tiêu đề thư viện.

 Ghi chú    Bạn có thể chỉnh sửa đáng kể hình thức và dẫn hướng của trang SharePoint. Nếu bạn không thể định vị tùy chọn, chẳng hạn như lệnh, nút, hoặc nối kết, hãy liên hệ với người quản trị.

 1. Chọn một hoặc nhiều ảnh.
 2. Trong Quản lý Nhóm trên tab Tệp của ruy-băng, hãy bấm Xóa Tài liệu.

Đầu Trang Đầu Trang

 
 
Áp dụng cho:
SharePoint Foundation 2013, SharePoint Online Enterprise (E1 & E2), SharePoint Online Enterprise (E3 & E4), SharePoint Online Midsized Business, SharePoint Online Small Business, SharePoint Server 2013 Enterprise, SharePoint Server 2013 Phiên bản chuẩn