Tải các tệp lên thư viện

Bạn có thể tải các tài liệu, hình ảnh, và các kiểu tệp khác lên trang của bạn bằng cách kéo chúng từ máy tính của bạn vào một thư viện trên trang của bạn, chẳng hạn như Tài liệu trên trang nhóm của bạn hoặc OneDrive for Business của bạn. Trước tiên, hãy mở thư viện trên trang của bạn. Sau đó tìm tài liệu trên máy tính mà bạn muốn tải lên, chọn chúng, rồi kéo chúng vào trong thư viện của bạn ở chỗ có thông báo là kéo tệp vào đây. Để xem minh họa, hãy xem phần Video: Thêm tài liệu vào thư viện. Không chắc nên thêm tệp vào chỗ nào? Hãy xem Tôi có nên lưu tài liệu vào OneDrive for Business hoặc một trang nhóm không?

Kéo và thả để tải các tệp lên OneDrive

 Ghi chú    Nếu bạn không thấy tùy chọn để kéo và thả tệp, hãy cài đặt phần mềm trình duyệt phiên bản mới nhất hoặc Microsoft Office 2013 hoặc Office 365.

Nếu bạn không muốn kéo các tệp, hoặc nếu bạn không muốn cài đặt phần mềm, thay vào đó hãy thử cách này: bấm vào Tải lên.

Nút Tải lên trên Thanh Lệnh Nhanh trong OneDrive

Trong hộp thoại Thêm tài liệu, bạn có thể bấm Duyệt để tải lên từng tệp riêng lẻ hoặc bấm Tải lên tệp bằng Windows Explorerđể tải lên nhiều tệp. Nếu bạn chọn tùy chọn Explorer, bạn có thể kéo các tệp từ máy tính của bạn vào cửa sổ File Explorer. Tùy chọn này sẽ dễ dùng hơn nếu bạn mở File Explorer trước tiên.

 Mẹo    Kéo các tệp vào File Explorer đòi hỏi trình duyệt web Internet Explorer. Ngoài ra, nếu bạn đang dùng Office 365, bạn phải chọn Giữ trạng thái đăng nhập của tôi khi bạn đăng nhập.

Để xem minh họa, hãy xem phần Video: Sao chép hoặc di chuyển các tệp trong thư viện bằng cách dùng Mở bằng Explorer. Để khắc phục sự cố, hãy xem phần Khắc phục sự cố cho lệnh 'Mở bằng Explorer' trong Microsoft SharePoint Online trong Microsoft Office 365.

Bạn cũng có thể tạo và quản lý tài liệu, bảng tính, bản trình bày và các kiểu tệp khác trong thư viện.

 Quan trọng    Trước khi tải lên hoặc tạo tệp trong thư viện, bạn cần có quyền đóng góp cho thư viện. Ngoài ra, một số kiểu tệp bị chặn vì lý do bảo mật.

Thông tin thêm trong bài viết này


Tải tệp lớn hoặc nhiều tệp lên thư viện

Nếu bạn đang tải tệp lớn--hoặc nhiều tệp với tổng dung lượng lớn--lên thư viện, bạn có thể nhận được báo lỗi do giới hạn dung lượng tệp trong SharePoint hoặc lỗi hết thời gian chờ trong phiên bản Internet Explorer của bạn. Các bước bạn có thể giải quyết những báo lỗi này bao gồm:

  • Hãy tải lên không quá 100 tệp. Không hỗ trợ tải lên nhiều hơn 100 tệp mỗi lần.
  • Nếu bạn là khách hàng Office 365, hãy tránh tải lên tệp lớn hơn 2 GB, đây là kích thước tệp tối đa theo mặc định.
  • Nếu tổ chức của bạn vẫn còn dùng SharePoint triển khai tại cơ sở, hãy yêu cầu người quản trị máy chủ kiểm tra hoặc tăng giới hạn dung lượng tệp tối đa để phù hợp với dung lượng của tệp bạn đang tải lên. Tuy giới hạn dung lượng mặc định là 250 MB nhưng bạn vẫn có thể tăng dung lượng này lên 2GB.
  • Cho phép dung lượng tệp vượt quá 2 GB, nếu bạn thấy thông báo "Đang tiến hành" vẫn hiển thị trên màn hình, hãy làm theo các hướng dẫn trong Hỗ trợ Microsoft: báo lỗi trong Internet Explorer "hết thời gian chờ kết nối" khi máy chủ không phản hồi.
  • Nếu bạn có máy khách đồng bộ hóa OneDrive for Business sẵn dùng, hãy dùng nó để tải lên những tệp lớn hơn hoặc tải lên nhiều tệp. Tính năng đồng bộ hóa sẽ tự động tải những tệp này ở nền khi bạn đang trực tuyến. Để biết thêm thông tin, hãy xem Đồng bộ hóa thư viện với máy tính của bạn.

Đầu Trang Đầu Trang

Thông tin thêm về tải lên các tệp

Trải nghiệm của bạn với việc thêm tệp vào thư viện có thể hơi khác nhau, tùy vào phiên bản Office hoặc trình duyệt mà bạn dùng. Ngoài ra, đôi khi người quản trị site thiết lập các yêu cầu bổ sung trong thư viện mà bạn có thể phải làm việc với nó..

 Ghi chú    Trong thư viện trang wiki, bạn có thể tạo các trang wiki mới nhưng bạn không thể tải tệp hiện có lên.

Lưu tệp    Trước khi có thể lưu tệp lần đầu tiên, bạn có thể cần phải thêm site đó làm site được tin cậy trong thiết đặt trình duyệt của bạn. Ví dụ, trong Internet Explorer, bấm Công cụ > Tùy chọn Internet > Bảo mật > Site Tin cậy > Site .

Yêu cầu kiểm xuất    Chủ sở hữu site có thể thiết lập một thư viện để yêu cầu bạn kiểm xuất các tệp trước khi bạn chỉnh sửa chúng (và kiểm nhập các tệp khi bạn hoàn tất). Nếu thư viện của bạn yêu cầu kiểm xuất, tệp sẽ được kiểm xuất cho bạn bạn tải tệp lên lần đầu tiên. Bạn phải kiểm nhập tệp trước khi người khác có thể chỉnh sửa tệp đó. Để tìm hiểu về kiểm xuất, hãy xem Kiểm xuất, kiểm nhập, hoặc loại bỏ các thay đổi đối với các tệp trong một thư viện

Theo dõi phiên bản tệp    Bạn có thể thay thế tệp hiện có bằng phiên bản được sửa đổi của tệp. Nếu thư viện được thiết lập để theo dõi phiên bản, bạn có thể thêm tệp được sửa đổi làm phiên bản mới, phiên bản này sẽ trở thành một phần của lịch sử phiên bản tệp. Nếu bạn đang tải lên một phiên bản mới của một tệp, hãy xem xét việc nhập các chú thích về những thay đổi trong phiên bản này để bạn có thể dễ dàng theo dõi lịch sử của tệp. Để tìm hiểu thêm về lập phiên bản, hãy xem Video: Lập phiên bản thư viện tài liệu và cảnh báo email

Điền các thuộc tính tệp     Khi bạn thêm một tệp vào thư viện, bạn cũng có thể được yêu cầu điền vào một biểu mẫu (trên pa-nen thông tin tài liệu) với thông tin về tệp, chẳng hạn như mô tả của tệp, tên bộ phận hoặc số dự án.

Phê duyệt nội dung đã gửi     Chủ sở hữu site có thể thiết lập một thư viện để yêu cầu phê duyệt nội dung trước khi những người dùng thư viện khác có thể nhìn thấy nó. Là tác giả của tệp đó, bạn có thể xem tệp được liệt kê và làm việc với tệp, nhưng không một ai khác có thể làm việc này. Ví dụ, phòng pháp lý có thể yêu cầu phê duyệt trước khi tài liệu trở nên công khai.. Để tìm hiểu thêm, hãy xem Yêu cầu phê duyệt mục trong danh sách trang hoặc thư viện.

Đầu Trang Đầu Trang

 
 
Áp dụng cho:
Office 365 Enterprise, Office 365 Enterprise cho người quản trị, Office 365 Midsize Business, Office 365 Midsize Business cho người quản trị, Office 365 Small Business, Quản trị Office 365 Small Business, SharePoint Foundation 2013, SharePoint Online Enterprise (E1 & E2), SharePoint Online Enterprise (E3 & E4), SharePoint Online Midsized Business, SharePoint Online Small Business, SharePoint Server 2013 Enterprise, SharePoint Server 2013 Phiên bản chuẩn