Tạo tài liệu từ OneDrive for Business

Bạn có thể nhanh chóng tạo tài liệu Office mới khi bạn đã đăng nhập vào Office 365, dù bạn đang làm việc trong OneDrive for Business hoặc trong một thư viện site nhóm.

Tạo tài liệu trong Office 365

Bạn không chắc chắn nên tạo nó ở đâu? Hãy xem Tôi nên lưu tài liệu của tôi vào OneDrive for Business hoặc một site nhóm?

  1. Ở đầu trang, hãy bấm OneDrive, hoặc bấm vào Site > Site Nhóm.

Dẫn hướng Office 365, hiển thị vị trí của OneDrive for Business và Site

  1. Bấm Tài liệu Mới, rồi chọn loại tài liệu bạn muốn tạo.


Các tùy chọn Office Online mà bạn có thể dùng từ nút Mới trong OneDrive for Business

  1. Gõ tên và bấm OK. Tài liệu mới mở ra trong Word Online cho kiểu tài liệu Office được chọn.
  2. Khi bạn làm xong, bấm Tệp> Thoát trong Office Online.

 Mẹo    Nếu bạn muốn truy nhập tất cả tính năng của ứng dụng, bạn có thể chuyển sang ứng dụng Office đầy đủ. Ví dụ, nếu bạn đang làm việc trong Word Online, hãy bấm Mở bằng Word để tiếp tục làm việc trên tài liệu trong Word.

Mở ứng dụng Office đầy đủ thay vì chạy Office Online

Tạo tài liệu trong ứng dụng Office trên máy tính

Trên máy tính của bạn, hãy mở ứng dụng Office bạn muốn, rồi bấm Tệp>Mới.

Nếu bạn đã đăng nhập vào Office 365 và gói đăng ký của bạn có Office, bạn có thể cài đặt phiên bản mới nhất. Ở đầu trang trong Office 365, đi đến Thiết đặtNút Thiết đặt >Thiết đặt Office 365>Phần mềm.

Khi bạn thực hiện xong, trên menu Tệp, hãy bấm Lưu Như và bạn có thể lưu tài liệu của bạn trên máy tính của bạn, hoặc trên site nhóm của bạn hoặc OneDrive for Business nếu như bạn đang dùng Office 365.

 
 
Áp dụng cho:
Office 365 Enterprise, Office 365 Enterprise cho người quản trị, Office 365 Midsize Business, Office 365 Midsize Business cho người quản trị, Office 365 Small Business, Quản trị Office 365 Small Business, SharePoint Online Enterprise (E1 & E2), SharePoint Online Enterprise (E3 & E4), SharePoint Online Midsized Business, SharePoint Online Small Business, Trang web Trực tuyến SharePoint