• Các đối tác của Project

  Các đối tác của Microsoft Project and Portfolio đã chứng minh sự chuyên nghiệp trong việc hình dung, thực hiện và mở rộng Microsoft Project và có thể giúp xác định các yêu cầu và thực hiện Microsoft Project và các quy trình cần thiết theo sát với nhu cầu kinh doanh của khách hàng.

  Bạn đang tìm kiếm một Đối tác Dự án và Quản lý Danh mục Đầu tư?

  Là một khách hàng của Project, bạn có thể liên lạc với đối tác Dự án và Quản lý Danh mục đầu tư thông qua Microsoft Pinpoint hiển thị tất cả đối tác Dự án và Quản lý Danh mục Đầu tư (PPM) ở gần bạn!

  Bạn muốn trở thành một Đối tác Dự án và Quản lý Danh mục Đầu tư?

  Là một đối tác Dự án và Quản lý Danh mục đầu tư, bạn có thể sử dụng một số lợi ích để tiếp tục cải thiện và mở rộng thực hành. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng tham khảo các trang về Năng lực Dự án và Quản lý Danh mục Đầu tư thuộc Mạng lưới Đối tác Microsoft.

 • Tìm hiểu thêm

  Tìm một đối tác

  Blog về Đối tác của Project
  Tin tức, cập nhật và mức độ nhận biết cao nhất blog dành cho Microsoft Project Partners.
  Các Tài nguyên Bổ sung
  Tìm các video đào tạo hướng dẫn kỹ thuật và thực hành với khóa học tương tác bắt đầu nhanh về Project 2013 với khóa đào tạo Project 2013 dành cho các nhà phát triển và chuyên gia CNTT.
  Sản phẩm Liên quan
Tìm thông tin cho: Chuyên gia CNTT|Nhà phát triển