Chọn thị trường thanh toán của bạn:
Đóng
Ghi chú: Video bằng tiếng Anh có tiêu đề phụ được dịch. Bấm vào nút "CC" để bật tiêu đề phụ.

Cung cấp các dự án đầy hiệu quả

Dễ dàng lập kế hoạch các dự án và cộng tác từ hầu như bất kỳ nơi đâu bằng các công cụ phù hợp dành cho người quản lý dự án, nhóm dự án và người ra quyết định.
QUẢN LÝ DỰ ÁN

Bạn tốt của người quản lý dự án
Các công cụ trên máy tính hiệu suất cao để phân tích và lập kế hoạch các nguồn nhân lực, ngân sách, đường thời gian và các kịch bản có thể xảy ra. Dễ dàng đánh giá quá trình và xem xét trước các nguồn cần thiết bằng các báo cáo vượt trội. Có sẵn dưới dạng gói đăng ký Office 365 đơn giản để bạn có thể làm việc từ bất kỳ đâu.
Xem thêm cho người quản lý dự ánXem thêm cho người quản lý dự án
QUẢN LÝ DỰ ÁN CHO NHÓM
Nhóm dự án cộng tác
Cho phép Nhóm dự án xem nhiệm vụ, nhập bảng chấm công và gắn cờ các sự cố và rủi ro. Tăng cường khả năng của nhóm để vận hành doanh nghiệp với tính năng báo cáo thời gian thực trên các trạng thái dự án và phân phối nguồn nhân lực. Bắt đầu trong vài phút.
Xem thêm cho nhóm dự ánXem thêm cho nhóm dự án
QUẢN LÝ DANH MỤC DỰ ÁN
Lập kế hoạch chiến lược và thông tin chuyên sâu về danh mục
Xác định định hướng kinh doanh, đánh giá các ý tưởng và đo lường các đóng góp đối với những đề nghị cạnh tranh mang tính chiến lược một cách hiệu quả. Sau đó, điều chỉnh tầm nhìn và nội lực để ưu tiên các sáng kiến và chọn các danh mục dự án tối ưu nhằm mang lại giá trị kinh doanh mong đợi.
Xem thêm cho người chỉ đạo PPMXem thêm cho người chỉ đạo PPM
Tìm thông tin cho: Chuyên gia CNTT|Nhà phát triển