Chọn thị trường thanh toán của bạn:
 • Office Professional Plus 2013

  Trao quyền cho nhân viên của bạn với những công cụ hiệu suất mới nhất và khả năng làm việc gần như từ mọi nơi.
 • Mũi tên
 • Khám phá các tính năng mới dành cho doanh nghiệp trong Office Professional Plus 2013

 • Office Professional Plus 2013 cho phép bạn làm việc cùng nhau tốt hơn nữa bằng cách cung cấp cho bạn quyền kiểm soát tuân thủ nhiều hơn, các công cụ mới để phân tích và chia sẻ dữ liệu và nhiều khả năng khác cho giao tiếp. Ngoài ra, Access, Lync và InfoPath cũng được bao gồm trong bộ sản phẩm này.
  Các khả năng mới cho email và tuân thủ
  • Truy nhập và sửa email liên quan đến dự án được lưu trữ trong Exchange và tài liệu được lưu trong SharePoint trực tiếp từ Outlook bằng các hộp thư trang.
  • Tránh được việc gửi email chứa thông tin quan trọng đến những người nhận không có thẩm quyền do nhầm lẫn bằng cách dùng Gợi ý Chính sách Outlook và Ngăn chặn Thất thoát Dữ liệu trong Exchange.
  • Bộ phận CNTT có thể bật hoặc tắt ghi âm cuộc họp Lync qua chính sách nhóm và lưu trữ cuộc họp đã ghi âm, bao gồm hội thoại IM, vào SharePoint.
  • Quét các bảng tính để tìm lỗi, thông tin ẩn, nối kết bị đứt và các giá trị không đồng nhất bằng cách dùng Chẩn đoán Bảng tính trong Excel. Xem biên bản kiểm tra các thay đổi trong bảng tính với So sánh Bảng tính.
  Các khả năng mới cho email và tuân thủ
  Các khả năng mới để làm việc với dữ liệu
  Các khả năng mới để làm việc với dữ liệu
  • Việc dùng và tích hợp hợp lý dữ liệu theo số lượng lớn từ nhiều nguồn và thực hiện phân tích nhanh chóng bằng cách dùng Power Pivot hoạt động trong Excel.
  • Khám phá số lần trích xuất và số lần xem dữ liệu của bảng trụ hoặc sơ đồ trụ trong một lần bấm để khám phá nhận thức mới ẩn trong dữ liệu của bạn.
  • Tập hợp dữ liệu, sơ đồ và đồ thị thành một Power View đơn và tích hợp để làm sống động dữ liệu của bạn với cảm giác trực quan tương tác cao và trải nghiệm bản trình bày cho tất cả người dùng.
  Các cơ hội mới cho giao tiếp
  • Xem đồng thời video của nhiều người tham dự trong một Cuộc họp Lync.
  • Kết nối đến các điểm cuối bằng cách dùng video dựa trên các tiêu chuẩn H.264
  • Trải nghiệm ghi chép hợp lý với OneNote.
  • Ghi âm các cuộc họp trong định dạng dựa trên các tiêu chuẩn để phát lại dễ dàng sau đó.
  Các cơ hội mới cho giao tiếp
 • Tìm hiểu thêm

  Các gói Office khác cho doanh nghiệp


  Office 365 Small Business Premium
  Truy cập vào Office cùng với các dịch vụ đám mây bổ sung dễ dàng quản trị hầu như từ mọi nơi
  khung viền
  Office 365 Midsize Business
  Truy cập vào Office cùng với một số khả năng CNTT nâng cao hầu như từ mọi nơi
  khung viền
  Office 365 Enterprise
  Dành cho các doanh nghiệp cần chức năng BI, email và thoại nâng cao hơn