Chọn quốc gia/vùng thanh toán của bạn:

Chọn Office của bạn

Office cung cấp cho bạn quyền tự do hoàn tất công việc hầu như mọi lúc, mọi nơi và trên mọi thiết bị.

Office 365 Home
Mũi tên

Office cho hộ gia đình.

Tải các ứng dụng đã cài đặt cộng thêm lưu trữ trực tuyến và hơn nữa.

{HPMonth|price} mỗi tháng

Tìm hiểu thêm | Mua

Office 365 Personal
Mũi tên

Office cho bạn.

Tải các ứng dụng đã cài đặt cộng thêm lưu trữ trực tuyến và hơn nữa.

{O365PersonalMonth|price} mỗi tháng

Tìm hiểu thêm | Mua

Office Online
Mũi tên

Cộng tác trên các dự án đã chia sẻ theo thời gian thực. Hoạt động tuyệt vời trên Office 365.

Miễn phí

Tìm hiểu thêm

Ứng dụng Office được cài đặt đầy đủ

Word 2013, Excel 2013, PowerPoint, OneNote, Publisher và Access

Kiểm tra

5 PC hoặc máy Mac

Kiểm tra

1 PC hoặc máy Mac

Máy tính bảng và điện thoại

Bạn sẽ có trải nghiệm phần mềm Office cài đặt đầy đủ trên máy tính bảng và điện thoại1

Kiểm tra

5 máy tính bảng và 5 điện thoại

Kiểm tra

1 máy tính bảng và 1 điện thoại

Các phiên bản Office trực tuyến

Word, Excel, PowerPoint và OneNote

Kiểm tra Kiểm tra Kiểm tra
Lưu trữ ngoại tuyến

Lưu tài liệu vào PC của bạn

Kiểm tra Kiểm tra
Lưu trữ trực tuyến

Lưu tài liệu trực tuyến và truy cập chúng từ gần như mọi nơi

Kiểm tra

1 TB dung lượng lưu trữ mỗi người cho tối đa 5 người dùng

Kiểm tra

1 TB dung lượng lưu trữ
cho 1 người dùng

Kiểm tra

15 GB

Skype

60 phút gọi mỗi tháng tới hơn 60 quốc gia

Kiểm tra Kiểm tra
{HPMonth|price} mỗi tháng

Tìm hiểu thêm | Mua

{O365PersonalMonth|price} mỗi tháng

Tìm hiểu thêm | Mua

Miễn phí

Tìm hiểu thêm

Tìm kiếm Office khi mua hàng một lần?
Tìm kiếm Office cho học sinh?
1Truy cập www.office.com/information để biết thêm thông tin về máy tính bảng và các thiết bị di động tương thích.