Chọn quốc gia/vùng thanh toán của bạn:

Chọn Office của bạn

Office cung cấp cho bạn quyền tự do hoàn tất công việc hầu như mọi lúc, mọi nơi và trên mọi thiết bị.

Office 365 Home
Mũi tên

Office cho hộ gia đình.

Tải các ứng dụng đã cài đặt cộng thêm lưu trữ trực tuyến và hơn nữa.

{HPMonth|price} mỗi tháng

Tìm hiểu thêm | Mua

Office 365 Personal
Mũi tên

Office cho bạn.

Tải các ứng dụng đã cài đặt cộng thêm lưu trữ trực tuyến và hơn nữa.

Mua
{O365PersonalMonth|price} mỗi tháng

Tìm hiểu thêm

Office Online
Mũi tên

Cộng tác trên các dự án đã chia sẻ theo thời gian thực. Hoạt động tuyệt vời trên Office 365.

Miễn phí

Tìm hiểu thêm

Ứng dụng Office được cài đặt đầy đủ

Word 2013, Excel 2013, PowerPoint, OneNote, Publisher và Access

Kiểm tra

5 PC hoặc máy Mac

Kiểm tra

1 PC hoặc máy Mac

Máy tính bảng

Giữ liên lạc khi đang di chuyển bằng máy tính bảng Windows

Kiểm tra

5 máy tính bảng

Kiểm tra

1 máy tính bảng

Điện thoại thông minh

Truy cập dễ dàng trên Windows Phone

Kiểm tra Kiểm tra
Các phiên bản Office trực tuyến

Word, Excel, PowerPoint và OneNote

Kiểm tra Kiểm tra Kiểm tra
Lưu trữ ngoại tuyến

Lưu tài liệu vào PC của bạn

Kiểm tra Kiểm tra
Lưu trữ trực tuyến

15 GB dung lượng lưu trữ trực tuyến miễn phí

Kiểm tra

Thêm 1 TB dung lượng lưu trữ cho tối đa 5 người dùng

Kiểm tra

Thêm 1 TB dung lượng lưu trữ cho 1 người dùng

Kiểm tra
Skype

60 phút gọi mỗi tháng tới hơn 60 quốc gia

Kiểm tra Kiểm tra
{HPMonth|price} mỗi tháng

Tìm hiểu thêm | Mua

Mua
{O365PersonalMonth|price} mỗi tháng

Tìm hiểu thêm

Miễn phí

Tìm hiểu thêm

Tìm kiếm Office khi mua hàng một lần?
Tìm kiếm Office cho học sinh?