Các tài nguyên Office

Sử dụng các liên kết bên dưới để tìm thông tin về phiên bản Office bạn đang cân nhắc mua hoặc đang bắt đầu sử dụng.

Office Home & Business 2013, Office Home & Student 2013, Office Professional 2013

Thiết lập tài khoản của bạn Để thiết lập Office lần đầu, truy cập www.office.com/setup và làm theo hướng dẫn trên màn hình.
Yêu cầu hệ thống Xem trang yêu cầu hệ thống.
Quản lý tài khoản của bạn. Sau khi thiết lập Office, bạn có thể quản lý tài khoản của mình tại www.office.com/myaccount.
Tương thích với các phiên bản trước Để tìm hiểu về cách làm việc với các phiên bản Office trước, truy cập trang gói tương thích.
Tùy chọn ngôn ngữ Để tìm danh sách ngôn ngữ khả dụng trong Office, xem Câu hỏi thường gặp. Office cung cấp các giải pháp đơn giản và tiết kiệm chi phí cho các cá nhân, gia đình và doanh nghiệp nhỏ sử dụng đa ngôn ngữ. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.office.com/language.
Office trên các thiết bị Office 2013 hiện hỗ trợ PC chạy Windows 7 trở lên. Office cho Windows Phone hỗ trợ các thiết bị Windows Phone chạy hệ điều hành Windows Phone 7.5 trở lên.
Thêm thông tin Tìm hiểu về Office Home & Business 2013, Office Home & Student 2013Office Professional 2013.

Office 365 Personal

Thiết lập tài khoản của bạn Để thiết lập Office lần đầu, truy cập www.office.com/setup và làm theo hướng dẫn trên màn hình. Hoặc nếu bạn đã mua trực tuyến, bạn có thể truy cập trực tiếp vào www.office.com/myaccount để quản lý tài khoản của mình vì Office đã được thiết lập tự động.
Yêu cầu hệ thống Xem trang yêu cầu hệ thống.
Tương thích với các phiên bản trước Để tìm hiểu về cách làm việc với các phiên bản Office trước, truy cập trang gói tương thích.
Tùy chọn ngôn ngữ Để tìm danh sách ngôn ngữ khả dụng trong Office, xem Câu hỏi thường gặp. Nếu bạn mua Office 365 Personal, bạn có thể truy cập www.office.com/myaccount để cài đặt Office bằng ngôn ngữ khác.
Office trên các thiết bị Office hiện hỗ trợ PC và máy tính bảng Windows chạy Windows 7 trở lên và máy Mac có Mac OS X 10.6 trở lên. Máy tính bảng Windows RT đã bao gồm Office Home & Student 2013 RT, tìm hiểu thêm. Để biết thêm thông tin về các thiết bị di động, truy cập www.office.com/mobile.
Skype Để tìm hiểu về số lượng phút lớn qua Skype, xem Câu hỏi thường gặp.
Thêm thông tin Tìm hiểu về Office 365 Personal.

Office 365 Home

Thiết lập tài khoản của bạn Để thiết lập Office lần đầu, truy cập www.office.com/setup và làm theo hướng dẫn trên màn hình. Hoặc nếu bạn đã mua trực tuyến, bạn có thể truy cập trực tiếp vào www.office.com/myaccount để quản lý tài khoản của mình vì Office đã được thiết lập tự động.
Yêu cầu hệ thống Xem trang yêu cầu hệ thống.
Tương thích với các phiên bản trước Để tìm hiểu về cách làm việc với các phiên bản Office trước, truy cập trang gói tương thích.
Tùy chọn ngôn ngữ Để tìm danh sách ngôn ngữ khả dụng trong Office, xem Câu hỏi thường gặp. Nếu bạn mua Office 365 Home, bạn có thể truy cập www.office.com/myaccount để cài đặt Office bằng ngôn ngữ khác.
Office trên các thiết bị Office hiện hỗ trợ PC và máy tính bảng Windows chạy Windows 7 trở lên và máy Mac có Mac OS X 10.6 trở lên. Máy tính bảng Windows RT đã bao gồm Office Home & Student 2013 RT, tìm hiểu thêm. Để biết thêm thông tin về các thiết bị di động, truy cập www.office.com/mobile.
Skype Để tìm hiểu về số lượng phút lớn qua Skype, xem Câu hỏi thường gặp.
Thêm thông tin Tìm hiểu về Office 365 Home.

Office 365 University

Tính đủ điều kiện Để tìm hiểu xem bạn có đủ điều kiện mua Office 365 University không, truy cập www.office.com/verify.
Yêu cầu hệ thống Xem trang yêu cầu hệ thống.
Quản lý tài khoản của bạn Sau khi thiết lập Office, bạn có thể quản lý tài khoản của mình tại www.office.com/myaccount.
Tương thích với các phiên bản trước Để tìm hiểu về cách làm việc với các phiên bản Office trước, truy cập trang gói tương thích.
Tùy chọn ngôn ngữ Để tìm danh sách ngôn ngữ khả dụng trong Office, xem Câu hỏi thường gặp. Nếu bạn mua Office 365 University, bạn có thể truy cập www.office.com/myaccount để cài đặt Office bằng ngôn ngữ khác.
Office trên các thiết bị Office hiện hỗ trợ PC và máy tính bảng Windows chạy Windows 7 trở lên và máy Mac có Mac OS X 10.6 trở lên. Máy tính bảng Windows RT đã bao gồm Office Home & Student 2013 RT, tìm hiểu thêm. Để biết thêm thông tin về các thiết bị di động, truy cập www.office.com/mobile.
Skype Để tìm hiểu về số lượng phút lớn qua Skype, xem Câu hỏi thường gặp.
Thêm thông tin Tìm hiểu về Office 365 University.

Office 365 Small Business Premium

Quốc gia/khu vực được bao gồm Office 365 Small Business Premium khả dụng ở các quốc gia/khu vực có Office 365 (xem danh sách đầy đủ). Xin lưu ý rằng Khóa Sản phẩm Office 365 Small Business Premium được mua ở cửa hàng bán lẻ, trực tuyến hoặc thông qua đối tác không khả dụng tại Úc, Nhật Bản, Trung Quốc và Thái Lan.
Thiết lập tài khoản của bạn Để thiết lập và quản lý tài khoản của bạn, truy cập www.office.com/setup365 và làm theo hướng dẫn trên màn hình.
Yêu cầu hệ thống Xem trang yêu cầu hệ thống.
Tương thích với các phiên bản trước Để tìm hiểu về cách làm việc với các phiên bản Office trước, truy cập trang gói tương thích.
Tùy chọn ngôn ngữ Để tìm danh sách ngôn ngữ khả dụng trong Office, xem Câu hỏi thường gặp. Nếu bạn mua Office 365 Small Business Premium, bạn có thể truy cập www.office.com/setup365 để cài đặt Office bằng ngôn ngữ khác.
Office trên các thiết bị Office hiện hỗ trợ PC và máy tính bảng Windows chạy Windows 7 trở lên và máy Mac có Mac OS X 10.6 trở lên. Máy tính bảng Windows RT đã bao gồm Office Home & Student 2013 RT, tìm hiểu thêm. Để biết thêm thông tin về các thiết bị di động, truy cập www.office.com/mobile.
Thêm thông tin Tìm hiểu về Office 365 Small Business Premium.