Thay đổi màu và kiểu của danh sách có dấu đầu dòng hoặc đánh số

Bạn muốn thay đổi màu, kiểu, kích cỡ của các dấu đầu dòng hoặc số trong bản trình bày PowerPoint 2013 của bạn? Hoặc thay đổi số bạn muốn bắt đầu? Bạn đang ở đúng nơi rồi đấy.

  1. Để thay đổi một dấu đầu dòng hoặc số, hãy đặt con trỏ ở đầu dòng mà bạn muốn thay đổi. Để thay đổi nhiều dấu đầu dòng hoặc nhiều số, hãy chọn văn bản có tất cả các dấu đầu dòng hoặc số mà bạn muốn thay đổi.
  2. Bấm Trang đầu, bấm mũi tên trên nút Dấu đầu dòng hoặc Đánh số, sau đó bấm Dấu đầu dòng và Đánh số.

Các nút dấu đầu dòng và đánh số

  1. Trong hộp thoại Dấu đầu dòng và Đánh số, trên tab Dấu đầu dòng hoặc tab Đánh số (tùy thuộc vào loại danh sách bạn đang làm việc), hãy chọn những thay đổi về kiểu mà bạn muốn, như:
  • Kiểu dấu đầu dòng hoặc số.
  • Màu
  • Kích cỡ (để thay đổi kích cỡ dấu đầu dòng hoặc số sao cho nó là một kích cỡ cụ thể tương ứng với văn bản của bạn, hãy bấm Kích cỡ và nhập phần trăm).
  • Số bắt đầu (trên tab Đánh số, hãy nhập số bạn muốn trong hộp Bắt đầu).
  • Ảnh (để dùng ảnh như một dấu đầu dòng, trên tab Dấu đầu dòng, bấm Ảnh, sau đó cuộn để tìm ảnh).
  • Các biểu tượng (để thêm một ký tự từ danh sách biểu tượng vào tab Dấu đầu dòng hoặc Đánh số, trên tab Dấu đầu dòng, bấm Tùy chỉnh, bấm một biểu tượng và bấm OK. Bạn có thể áp dụng các biểu tượng vào bản chiếu của bạn từ danh sách kiểu).
  • Đồ họa SmartArt (để chuyển một danh sách đánh số và dấu đầu dòng hiện có đến đồ họa SmartArt, bấm Trang đầu > Chuyển đổi sang Đồ họa SmartArt ).

 Ghi chú    PowerPoint không hỗ trợ danh sách đánh số thập phân.

Để tìm hiểu thêm về danh sách có dấu đầu dòng và đánh số, hãy xem các nối kết Xem Thêm trên trang này và xem các bài viết sau:

 
 
Áp dụng cho:
PowerPoint 2013