Các tác vụ cơ bản để tạo bản trình bày PowerPoint 2013

Bản trình bày PowerPoint hoạt động như các bản chiếu hình. Để chuyển tải một thông điệp hay câu chuyện, bạn hãy chia thành các bản chiếu. Hãy nghĩ mỗi bản chiếu như một bức vẽ còn trống để vẽ hình ảnh, từ và hình dạng giúp bạn xây dựng câu chuyện của mình.

 Mẹo   

Chọn một chủ đề

Khi bạn mở PowerPoint, bạn sẽ nhìn thấy một số chủ đề được tạo sẵn. Chủ đề là một thiết kế bản chiếu có màu sắc (màu chủ đề: Bộ màu được dùng trong tệp. Màu chủ đề, phông chủ đề và hiệu ứng chủ đề tạo nên chủ đề.), phông chữ (phông chủ đề: Tập hợp các phông chính và phụ áp dụng cho tệp. Phông chủ đề, màu chủ đề và hiệu ứng chủ đề tạo nên một chủ đề.) phù hợp và các hiệu ứng đặc biệt (hiệu ứng chủ đề: Tập hợp các thuộc tính trực quan áp dụng cho các yếu tố trong tệp. Hiệu ứng chủ đề, màu chủ đề và phông chủ đề tạo nên chủ đề.) như bóng, phản chiếu và nhiều hiệu ứng khác.

 1. Chọn một chủ đề.
 2. Bấm vào Tạo hoặc chọn một biến thể màu rồi sau đó bấm vào Tạo.

Màn hình bắt đầu của PowerPoint 2013

Đọc thêm: Áp dụng màu và thiết kế cho bản chiếu của tôi (chủ đề)

Chèn một bản chiếu mới

Trên tab Trang đầu, bấm vào Bản chiếu Mới và chọn một bố trí bản chiếu.

Chèn một bản chiếu mới

Đọc thêm: Thêm, sắp xếp lại và xóa bản chiếu.

Lưu bản trình bày của bạn

 1. Trên tab Tệp, bấm vào Lưu.
 2. Chọn hoặc duyệt đến một thư mục.
 3. Trong hộp Tên tệp, nhập tên cho bản trình bày của bạn và sau đó bấm Lưu.

Lưu bản trình bày của bạn

 Mẹo    Lưu công việc của bạn trong quá trình thực hiện. Nhấn Ctrl+S thường xuyên.

Đọc thêm: Lưu bản trình bày của bạn

Thêm văn bản

Bấm vào bên trong chỗ dành sẵn cho văn bản và bắt đầu nhập.

Thêm văn bản

Định dạng văn bản

 1. Chọn văn bản.
 2. Bên dưới Công cụ Vẽ, bấm Định dạng.
 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:
 • Để thay đổi màu văn bản, bấm Tô Văn bản, sau đó chọn một màu.
 • Để thay đổi màu đường viền của văn bản, bấm Viền ngoài Văn bản, sau đó chọn một màu.
 • Để áp dụng đổ bóng, phản chiếu, vầng sáng, góc xiên, xoay 3-D, biến đổi, hãy bấm Hiệu ứng Văn bản, sau đó chọn hiệu ứng mà bạn muốn.

Định dạng văn bản

Đọc thêm:

Thêm hình dạng

 1. Trên tab Chèn, bấm vào Hình dạng.
 2. Chọn hình dạng mong muốn, bấm vào bất kỳ đâu trên bản chiếu và sau đó kéo để vẽ hình dạng đó.

Chèn một hình dạng

 Mẹo    Để tạo một hình vuông hay hình tròn hoàn hảo (hoặc giới hạn kích thước của các hình dạng khác), hãy nhấn và giữ Shift trong khi bạn kéo.

Đọc thêm: Thêm hình dạng.

Thêm hình ảnh

Trên tab Chèn, hãy thực hiện một trong những thao tác sau đây:

 • Để chèn một hình đã lưu vào ổ cứng cục bộ hoặc máy chủ nội bộ, hãy bấm vào Ảnh trên máy tính của tôi, duyệt tìm hình đó và sau đó bấm vào Chèn.

Thêm hình ảnh

 • Để chèn một hình từ Bing hay bộ sưu tập Hình Mẫu trên Office.com, hãy bấm vào Ảnh Trực tuyến và sử dụng hộp tìm kiếm để tìm một hình.

Ví dụ như, nhập ‘Mèo’ vào hộp tìm kiếm Hình Mẫu Office.com.

Chèn hình ảnh từ Hình Mẫu


Sau đây là ví dụ các hình ảnh về mèo mà bạn có thể tìm thấy:

Mẫu hình ảnh về mèo trên trang Hình Mẫu

 • Chọn một hình và sau đó bấm vào Chèn.

Đọc thêm: Chèn hình ảnh

Thêm ghi chú của diễn giả

Các bản chiếu sẽ hay nhất khi bạn không sử dụng quá nhiều thông tin. Bạn có thể đặt các dữ liệu và ghi chú hữu ích vào ghi chú của diễn giả và tham khảo các thông tin đó khi bạn trình bày.

 1. Để mở ngăn ghi chú, ở dưới cùng của cửa sổ, hãy bấm vào Ghi chú.

Thêm ghi chú của diễn giả

 1. Bấm vào bên trong ngăn Ghi chú bên dưới bản chiếu và bắt đầu nhập ghi chú của bạn.

Đọc thêm: Thêm ghi chú của diễn giả vào từng bản chiếu trong một bản trình bày

In ghi chú của diễn giả

 1. Trên tab Tệp, bấm In.
 2. Trong Máy in, chọn máy in bạn muốn sử dụng.
 3. Trong Thiết đặt, bên cạnh Bản chiếu Toàn Trang, hãy bấm vào mũi tên xuống và trong Bố trí In, hãy bấm vào Trang Ghi chú.
 4. Bấm vào In.

In ghi chú của diễn giả

Đọc thêm: In các bản chiếu có hoặc không có ghi chú của diễn giả.

Trình bày bản thuyết trình của bạn

Trên tab Chiếu hình, thực hiện một trong những thao tác sau đây:

 • Để bắt đầu bản trình bày ở bản chiếu đầu tiên, trong nhóm Bắt đầu Chiếu hình, hãy bấm vào Từ Đầu.

Bắt đầu bản trình bày của bạn từ đầu

 Mẹo    Để biết thông tin về việc xem các ghi chú của bạn trong khi bạn trình bày mà không để khán giả nhìn thấy chúng, hãy xem Dùng dạng xem Diễn giả để phát chiếu hình của bạn.

Thoát ra khỏi màn hình Chiếu hình

Để thoát khỏi dạng xem Chiếu hình vào bất kỳ lúc nào, trên bàn phím, hãy nhấn Esc.

 
 
Áp dụng cho:
PowerPoint 2013