Thêm chú thích diễn giả vào trang chiếu của bạn

Nhập chú thích của diễn giả trong ngăn Chú thích bên dưới mỗi trang chiếu.

Ghi chú của diễn giả xuất hiện ở cuối mỗi trang chiếu

 Ghi chú    Nếu bạn không nhìn thấy ngăn Ghi chú dưới mỗi trang chiếu, hãy bấm nút Ghi chú trên thanh tác vụ màu cam (được thể hiện trên đây) ở dưới cùng, bên trái cửa sổ trang chiếu.

 
 
Áp dụng cho:
PowerPoint 2013