Xem phần ghi chú của diễn giả khi bạn trình bày chiếu hình

Bạn có thể đã gặp trục trặc khi thiết lập Dạng xem Diễn giả trước đây nhưng giờ nó đã được cải thiện đáng kể trong PowerPoint 2013. Chỉ cần kết nối các màn hình và PowerPoint sẽ tự động thiết đặt dạng xem này. Trong Dạng xem Diễn giả, bạn có thể xem ghi chú khi bạn trình bày, trong khi đó khán giả chỉ nhìn thấy bản chiếu của bạn.

Ở dưới cùng của cửa sổ bản chiếu PowerPoint, hãy bấm Dạng xem Chiếu Hình.

Nút dạng xem Chiếu Hình

 Mẹo    Giờ nếu bạn đang làm việc với PowerPoint trên một màn hình duy nhất và muốn hiển thị Dạng xem Diễn giả, trong Dạng xem Chiếu Hình, trên thanh điều khiển ở dưới cùng bên trái, bấm Hiện Dạng xem Diễn giả rồi sau đó bấm Hiện Dạng xem Diễn giả.

Bạn có thể thực hiện những thao tác sau trong Dạng xem Diễn giả:

  • Để di chuyển tới bản chiếu trước hoặc tiếp theo, hãy bấm Trước hoặc Tiếp.

Dạng xem Diễn giả - Nút Quay lại và Tiếp theo

  • Để Xem tất cả bản chiếu trong bản trình bày của bạn, hãy bấm Xem tất cả bản chiếu.


Bấm vào Trình dẫn hướng Bản chiếu để xem tất cả bản chiếu

 Mẹo    Bạn sẽ thấy hình thu nhỏ của tất cả bản chiếu trong bản trình bày của bạn (như hiện bên dưới), khiến cho việc nhảy sang bản chiếu xác định trong trình chiếu được dễ dàng.

Hiện tất cả các bản chiếu trong chiếu hình

  • Để xem chi tiết trong bản chiếu của bạn, hãy bấm Phóng to bản chiếu, rồi sau đó trỏ đến phần bạn muốn xem.

Phóng to bản chiếu

  • Để trỏ đến hoặc viết lên bản chiếu khi bạn trình bày, hãy bấm Bút và công cụ con trỏ la-de.

Dùng bút hoặc công cụ la-de để trỏ đến hoặc viết lên bản chiếu

  • Để ẩn hoặc ngừng ẩn bản chiếu hiện tại trong bản trình bày của bạn, hãy bấm Bôi đen hoặc ngừng bôi đen chiếu hình.

Bôi đen hoặc ngừng bôi đen chiếu hình

Dạng xem Diễn giả sẽ tự động mở rộng tới máy chiếu hoặc màn hình bên ngoài, tuy nhiên, bạn có thể chuyển màn hình nếu muốn.

 Mẹo    Để xác định theo cách thủ công máy tính nào sẽ hiển thị ghi chú của bạn trong Dạng xem Diễn giả và máy tính nào sẽ quay về phía khán giả (Dạng xem Chiếu hình), trên thanh tác vụ, ở đầu Dạng xem Diễn giả, hãy bấm Thiết đặt Hiển thị rồi bấm Hoán đổi Dạng xem Diễn giảChiếu hình.

Thiết đặt Hiển thị trong Dạng xem Diễn giả

 
 
Áp dụng cho:
PowerPoint 2013