Dùng công cụ ống nhỏ giọt để khớp màu trên bản chiếu của bạn

Bạn cảm thấy mệt mỏi vì luôn phải cố gắng khớp chính xác màu của hình dạng và ảnh với các phần khác của bản trình bày PowerPoint để làm cho bản chiếu của mình trông gắn kết? Hãy để PowerPoint thực hiện công việc đó thay cho bạn với công cụ ống nhỏ giọt mới.

Hãy bấm đúp vào hình dạng hoặc đối tượng khác bạn muốn khớp màu. (Có, bạn có thể chọn nhiều hình dạng. Hãy nhấn Ctrl rồi bấm vào những hình dạng đó.) Sau đó bấm vào bất kỳ tùy chọn màu nào, chẳng hạn như Tô Hình dạng trong nhóm Kiểu Hình dạng, có trên tab Định dạng bên dưới Công cụ Vẽ.

Menu thả xuống Tô Hình dạng cho thấy Công cụ Ống nhỏ giọt

Dùng công cụ ống nhỏ giọt, hãy bấm vào màu bạn muốn khớp và áp dụng cho hình dạng hoặc đối tượng đã chọn.

Con trỏ công cụ ống nhỏ giọt và màu đã khớp

Khi bạn di chuyển con trỏ quanh các màu khác nhau, bạn sẽ thấy bản xem trước màu trực tiếp. Hãy di chuột hoặc dừng lại ở một màu để xem tọa độ màu RGB (Đỏ Xanh lá cây Xanh dương). Bấm vào màu bạn muốn. Một cách để lấy được chính xác màu mà bạn muốn khi có nhiều màu bó cụm với nhau là thay vì bấm vào màu, hãy chọn màu bằng cách nhấn Enter hoặc Dấu cách.

Số màu RGB đã chọn bằng cách dùng Công cụ Ống nhỏ giọt

Để hủy bỏ công cụ ống nhỏ giọt mà không chọn màu, hãy nhấn Esc.

 Mẹo    Bạn cũng có thể khớp màu ở bất kỳ chỗ nào trên màn hình của bạn. Sau khi bấm vào Công cụ Ống nhỏ giọt, hãy bấm và giữ nút chuột khi bạn kéo chuột đến màu bạn muốn khớp. Công cụ ống nhỏ giọt sẽ biến mất khi bạn di chuyển ra ngoài PowerPoint nhưng màu vẫn sẽ ở dạng xem trước và được khớp.

Đầu Trang Đầu Trang

 
 
Áp dụng cho:
PowerPoint 2013