Kết hợp hình dạng để tạo hình dạng tùy chỉnh

Đôi khi, hình dạng mà bạn muốn không có trong các hình dạng mặc định hoặc được tích hợp sẵn. Trong trường hợp đó, bạn có thể kết hợp hình để tạo hình dạng mới. Bạn cũng có thể dùng Điểm Sửa để đổi hình dạng thành hình dạng mà bạn muốn.

Kết hợp hình

Kết hợp hình

  1. Bấm vào hình dạng để phối.
  2. Trên tab Định dạng Công cụ Vẽ, hãy bấm Phối Hình dạng rồi chọn tùy chọn mà bạn muốn

Các tùy chọn Phối Hình dạng có trên tab Định dạng Công cụ Vẽ

Dùng Điểm Sửa để thay đổi hình dạng

  1. Bấm đúp chuột vào hình dạng để thay đổi.
  2. Bên dưới tab Định dạng Công cụ Vẽ, hãy bấm Chèn Hình dạng > Sửa Hình dạng > Điểm Sửa.

Lệnh Điểm Sửa được truy cập từ Sửa Hình dạng trên tab  Định dạng Công cụ Vẽ

  1. Kéo các điểm sửa màu đen để thay đổi hình dạng. Dùng các điểm sửa hình vuông màu trắng để thay đổi độ cong của đường kẻ giữa hai điểm sửa màu đen.

Điểm Sửa trên hình dạng

Dùng điểm sửa sẽ dễ dàng hơn nếu hình dạng không tô màu hoặc áp dụng kiểu. Hãy thêm tô màu hoặc hiệu ứng bất kỳ sau khi bạn hoàn thành.

 Mẹo    Bạn có thể xem video hướng dẫn các cách dùng điểm sửa khác nhau. Mặc dù video được tạo trong phiên bản PowerPoint trước nhưng thông tin được trình bày rất chi tiết và quy trình hoàn toàn giống nhau.

Dùng lại hình dạng tùy chỉnh trong một ứng dụng Office khác

Nếu bạn muốn dùng hình dạng đó sau này, hãy bấm chuột phải vào hình và bấm Lưu dưới dạng Ảnh.

Để chèn hình ảnh vào ứng dụng khác, hãy bấm Chèn > Ảnh, định vị ảnh rồi bấm Chèn.

Đầu Trang Đầu Trang

 
 
Áp dụng cho:
PowerPoint 2013