Thêm màu và mẫu thiết kế vào bản chiếu

Bạn không phải là một nhà thiết kế chuyên nghiệp nhưng bạn muốn bản trình bày trông đúng với tính cách con người bạn – ‘các chủ đề’ sẽ giúp bạn thực hiện tất cả những công việc đó – bạn chỉ cần chọn một chủ đề và tiếp tục!

Khi bạn mở PowerPoint, bạn sẽ nhìn thấy các mẫu thiết kế bản chiếu màu được tạo sẵn (hay còn gọi là 'chủ đề') mà bạn có thể áp dụng cho các bản trình bày của mình.

  1. Chọn một chủ đề.

Chủ đề

 Mẹo    Những chủ đề được tạo sẵn này rất phù hợp cho các bản trình bày trên màn hình rộng (16:9) và màn hình chuẩn (4:3). Để thay đổi kích thước màn hình, hãy xem Thay đổi kích thước bản chiếu đến mức tiêu chuẩn hoặc màn hình rộng.

  1. Chọn một biến thể màu rồi bấm Tạo.

Chọn một chủ đề

Nếu bạn đổi ý, bạn luôn có thể thay đổi chủ đề hoặc biến thể sau trên tab Thiết kế.

Đây là cách thực hiện:

  1. Trên tab Thiết kế, hãy bấm vào một chủ đề có màu sắc, phông chữ và hiệu ứng mà bạn thích.

 Mẹo    Để xem trước bản chiếu hiện tại trông như thế nào khi áp dụng chủ đề, hãy di con trỏ trên các hình thu nhỏ của từng chủ đề.


  1. Để áp dụng một biến thể màu khác của một chủ đề đặc biệt, trong nhóm Biến thể, hãy chọn một biến thể.
Tab thiết kế: chủ đề với các biến thể

Đọc thêm

 
 
Áp dụng cho:
PowerPoint 2013