Thêm dấu đầu dòng hoặc số thứ tự vào văn bản

Dùng dấu đầu dòng hoặc số thứ tự để trình bày các phần văn bản hoặc trình tự trong bản trình bày PowerPoint 2013 của bạn.

  1. Trên tab Dạng xem, trong nhóm Dạng xem Bản trình bày, bấm Thường.
  2. Ở bên trái cửa sổ PowerPoint, bấm vào hình thu nhỏ của bản chiếu mà bạn muốn thêm văn bản đánh dấu đầu dòng hoặc đánh số thứ tự vào đó.
  3. Trên bản chiếu, hãy chọn những dòng văn bản trong chỗ dành sẵn hoặc trong bảng mà bạn muốn thêm dấu đầu dòng hoặc số thứ tự vào đó.
  4. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Đoạn, bấm Dấu đầu dòngHình ảnh nút hoặc Đánh sốHình ảnh nút.


  Ghi chú 

  • Để đổi tất cả các dòng của văn bản, hãy chọn viền của đối tượng văn bản, rồi áp dụng dấu đầu dòng và số thứ tự.
  • Để tăng hoặc giảm thụt lề, để đổi khoảng cách giữa dấu đầu dòng hoặc số thứ tự và văn bản, để đổi kiểu, màu sắc hoặc kích cỡ của dấu đầu dòng hoặc số thứ tự, để đổi số thứ tự bắt đầu theo cách thủ công, v.v., hãy xem Điều chỉnh thụt lề trong danh sách đánh số hoặc đánh dấu đầu dòng trên thước.
 
 
Áp dụng cho:
PowerPoint 2013