Xóa tất cả định dạng văn bản

Trong Microsoft Word và Microsoft PowerPoint, bạn có thể dễ dàng xóa tất cả định dạng (như đậm, gạch dưới, nghiêng, màu, chỉ số trên, chỉ số dưới và nhiều định dạng khác) khỏi văn bản và đưa văn bản về kiểu định dạng mặc định.

  1. Chọn văn bản mà bạn muốn xóa định dạng.
  2. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Phông, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:
    • Trong Word, bấm Xóa Định dạng Ảnh của nút.
    • Trong PowerPoint, bấm Xóa Tất cả Định dạng Ảnh của nút.
 
 
Áp dụng cho:
PowerPoint 2013, Word 2013