Thêm hình dạng

Bạn có thể thêm hình dạng, chẳng hạn như hình hộp, hình tròn và hình mũi tên vào tài liệu, email, trình chiếu và bảng tính. Để thêm hình dạng, bấm Chèn, bấm Hình dạng, chọn một hình dạng rồi bấm và kéo để vẽ hình dạng.

Sau khi thêm một hoặc nhiều hình dạng, bạn có thể thêm văn bản, dấu đầu dòng, đánh số, và Kiểu Nhanh vào hình đó.

Để có thêm thông tin về cách sử dụng biểu đồ hoặc SmartArt trong tài liệu của bạn, hãy xem Khi nào tôi nên dùng đồ họa SmartArt và khi nào tôi nên dùng biểu đồ?

Bạn đang dùng chương trình nào?


Excel

 1. Trên tab Chèn, trong nhóm Hình minh họa, hãy bấm Hình dạng.
 2. Bấm hình bạn cần, rồi bấm vào vị trí bất kỳ trong sổ làm việc và kéo để đặt hình dạng.

Để tạo một hình vuông hay hình tròn hoàn hảo (hoặc giới hạn kích thước của các hình dạng khác), hãy nhấn và giữ Shift trong khi bạn kéo.

 Mẹo    Bạn có thể thêm vào biểu đồ những hình dạng riêng biệt hoặc thêm hình vào đỉnh của đồ họa SmartArt để tùy chỉnh biểu đồ hoặc đồ họa.

Outlook

 1. Bấm vào vị trí bất kỳ trong email, trên tab Chèn, bấm Hình dạng.
 2. Bấm hình bạn muốn, rồi bấm vào vị trí bất kỳ trong nội dung thư và kéo để đặt hình dạng.

Để tạo một hình vuông hay hình tròn hoàn hảo (hoặc giới hạn kích thước của các hình dạng khác), hãy nhấn và giữ Shift trong khi bạn kéo.

PowerPoint

 1. Trên tab Trang chủ, trong nhóm Vẽ, bấm vào một hình dạng trong bộ sưu tập.
  Bộ sưu tập Hình dạng
  Nếu bạn co cửa sổ PowerPoint trên màn hình, bạn sẽ thấy lệnh Hình dạng. Nút Hình dạng Bấm vào đó rồi bấm vào hình dạng.
 2. Bấm vào vị trí bất kỳ trong trang chiếu, sau đó kéo để đặt hình dạng.

Để tạo một hình vuông hay hình tròn hoàn hảo (hoặc giới hạn kích thước của các hình dạng khác), hãy nhấn và giữ Shift trong khi bạn kéo.

 Mẹo    Bạn có thể thêm vào biểu đồ những hình dạng riêng biệt hoặc thêm hình vào đỉnh của đồ họa SmartArt để tùy chỉnh biểu đồ hoặc đồ họa SmartArt.

Đầu Trang Đầu Trang

Project

Bạn cần mở hoặc tạo một báo cáo để làm theo những bước này. Để thực hiện việc này, hãy bấm Project, bấm Báo cáo rồi bấm vào một báo cáo có sẵn, hoặc bấm Báo cáo Khác rồi chọn một báo cáo từ danh sách trong hộp thoại Báo cáo hoặc bấm Mới.

 1. Trong báo cáo được mở, bấm Định dạng, bấm Vẽ, rồi bấm vào hình dạng muốn dùng.
 2. Bấm vào vị trí bất kỳ trong dự án, sau đó kéo để đặt hình dạng.

Word

 1. Trên tab Chèn, trong nhóm Hình minh họa, hãy bấm Hình dạng.
 2. Bấm vào hình bạn muốn, rồi bấm vào vị trí bất kỳ trong tài liệu và kéo để đặt hình dạng.

Để tạo một hình vuông hay hình tròn hoàn hảo (hoặc giới hạn kích thước của các hình dạng khác), hãy nhấn và giữ Shift trong khi bạn kéo.

Bạn có thể thêm vào biểu đồ những hình dạng riêng biệt hoặc thêm hình vào đỉnh của đồ họa SmartArt để tùy chỉnh biểu đồ hoặc đồ họa SmartArt.

Đầu Trang Đầu Trang

Bạn có muốn làm gì nữa không?


Thêm văn bản vào hình dạng

Chèn hình dạng hoặc bấm vào một hình dạng có sẵn rồi nhập văn bản.

 1. Nhấp chuột phải vào hình dạng và bấm Thêm Văn bản.
 2. Hãy gõ văn bản, rồi bấm ra bên ngoài hình dạng.


 Ghi chú 

 • Văn bản được thêm vào trở thành một phần của hình dạng — nếu bạn xoay hoặc lật hình dạng thì văn bản cũng bị xoay và lật theo.

Đầu Trang Đầu Trang

Thay đổi một hình sang hình dạng khác

 Ghi chú    Không có các lệnh này trong Project.

 1. Hãy bấm vào hình bạn muốn thay đổi.

Để thay đổi nhiều hình dạng, nhấn Ctrl đồng thời bấm vào các hình dạng bạn muốn thay đổi.

 1. Trên tab Định dạng, trong nhóm Chèn Hình dạng, bấm Sửa Hình dạngSửa ảnh nút hình dạng, trỏ đến Thay đổi Hình dạng, rồi bấm vào hình mới mà bạn muốn.

Đầu Trang Đầu Trang

Thêm nhiều hình dạng vào tệp của bạn

Thay vì thêm nhiều hình riêng biệt để tạo một bản vẽ, bạn có thể tạo một đồ họa SmartArt. Trong đồ họa SmartArt, việc sắp xếp các hình và cỡ phông trong hình được cập nhật tự động khi bạn thêm hoặc loại bỏ hình và chỉnh sửa văn bản.

Bạn đang dùng chương trình nào?


Excel

 1. Trên tab Chèn, bấm vào Hình dạng.
 2. Nhấp chuột phải vào hình bạn muốn thêm rồi bấm Khóa Chế độ Vẽ.
 3. Bấm vào vị trí bất kỳ trong sổ làm việc, sau đó kéo để đặt hình dạng.
 4. Lặp lại các bước 2 và 3 cho mỗi hình dạng mà bạn muốn thêm.

 Mẹo    Để tạo một hình vuông hay hình tròn hoàn hảo (hoặc giới hạn kích thước của các hình dạng khác), hãy nhấn và giữ Shift trong khi bạn kéo.

 1. Sau khi thêm tất cả các hình bạn muốn, hãy nhấn Esc.

Đầu Trang Đầu Trang

Outlook

 1. Bấm vào vị trí bất kỳ trong email, trên tab Chèn, bấm Hình dạng.
 2. Nhấp chuột phải vào hình bạn muốn thêm rồi bấm Khóa Chế độ Vẽ.
 3. Bấm vào vị trí bất kỳ trong thư, sau đó kéo để đặt hình dạng.
 4. Lặp lại các bước 2 và 3 cho mỗi hình dạng mà bạn muốn thêm.

 Mẹo    Để tạo một hình vuông hay hình tròn hoàn hảo (hoặc giới hạn kích thước của các hình dạng khác), hãy nhấn và giữ Shift trong khi bạn kéo.

 1. Sau khi thêm tất cả các hình bạn muốn, hãy nhấn Esc.

PowerPoint

 1. Trên tab Trang chủ, trong nhóm Vẽ, bấm Hình dạng.
 2. Nhấp chuột phải vào hình bạn muốn thêm rồi bấm Khóa Chế độ Vẽ.
 3. Bấm vào vị trí bất kỳ trong trang chiếu, sau đó kéo để đặt hình dạng.
 4. Lặp lại các bước 2 và 3 cho mỗi hình dạng mà bạn muốn thêm.

 Mẹo    Để tạo một hình vuông hay hình tròn hoàn hảo (hoặc giới hạn kích thước của các hình dạng khác), hãy nhấn và giữ Shift trong khi bạn kéo.

 1. Sau khi thêm tất cả các hình bạn muốn, hãy nhấn Esc.

Đầu Trang Đầu Trang

Project

Bạn cần mở hoặc tạo một báo cáo để làm theo những bước này. Để thực hiện việc này, hãy bấm Project, bấm Báo cáo rồi bấm vào một báo cáo có sẵn, hoặc bấm Báo cáo Khác rồi chọn một báo cáo từ danh sách trong hộp thoại Báo cáo hoặc bấm Mới.

 1. Nhấp chuột phải vào hình bạn muốn thêm rồi bấm Khóa Chế độ Vẽ.
 2. Bấm vào vị trí bất kỳ trong trang chiếu, sau đó kéo để đặt hình dạng.
 3. Lặp lại các bước 1 và 2 cho mỗi hình dạng mà bạn muốn thêm.

 Mẹo    Để tạo một hình vuông hay hình tròn hoàn hảo (hoặc giới hạn kích thước của các hình dạng khác), hãy nhấn và giữ Shift trong khi bạn kéo.

 1. Sau khi thêm tất cả các hình bạn muốn, hãy nhấn Esc.

Đầu Trang Đầu Trang

Word

 1. Trên tab Chèn, trong nhóm Hình minh họa, hãy bấm Hình dạng. Ảnh nút.
 2. Nhấp chuột phải vào hình bạn muốn thêm rồi bấm Khóa Chế độ Vẽ.
 3. Bấm vào vị trí bất kỳ trong tài liệu, sau đó kéo để đặt hình dạng.
 4. Lặp lại các bước 2 và 3 cho mỗi hình dạng mà bạn muốn thêm.

 Mẹo    Để tạo một hình vuông hay hình tròn hoàn hảo (hoặc giới hạn kích thước của các hình dạng khác), hãy nhấn và giữ Shift trong khi bạn kéo.

 1. Sau khi thêm tất cả các hình bạn muốn, hãy nhấn Esc.

Đầu Trang Đầu Trang

Thêm một danh sách dấu đầu dòng hoặc đánh số vào hình dạng

 1. Chọn văn bản trong hình bạn muốn thêm dấu đầu dòng hoặc đánh số.
 2. Nhấp chuột phải vào văn bản được chọn, trên menu lối tắt, trỏ đến Dấu đầu dòng, rồi bấm Dấu đầu dòng và Đánh số.
 3. Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:
  • Để thêm dấu đầu dòng, bấm vào tab Dấu đầu dòng rồi chọn tùy chọn bạn muốn.
  • Để thêm phần đánh số, bấm vào tab Đánh số rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

Đầu Trang Đầu Trang

Thêm Kiểu Nhanh vào hình dạng

Kiểu Nhanh giúp bạn áp dụng kiểu vào hình chỉ với một lần bấm chuột. Bạn sẽ tìm thấy nhiều kiểu trong bộ sưu tập Kiểu Nhanh. Khi bạn dừng con trỏ trên một Kiểu Nhanh thu nhỏ, bạn sẽ thấy kiểu đó ảnh hưởng đến hình như thế nào.

 1. Hãy bấm vào hình bạn muốn thay đổi.
 2. Trên tab Định dạng, trong nhóm Kiểu Hình dạng, bấm vào Kiểu Nhanh bạn muốn dùng.
 3. Để xem thêm Kiểu Nhanh, bấm nút Xem thêm: Ảnh nút.

Đầu Trang Đầu Trang

Xóa bỏ hình dạng

 • Bấm vào hình dạng bạn muốn xóa bỏ rồi nhấn Xóa bỏ. Để thay đổi nhiều hình dạng, nhấn Ctrl đồng thời bấm vào các hình bạn muốn xóa, rồi nhấn Xóa bỏ.

Đầu Trang Đầu Trang

 
 
Áp dụng cho:
Excel 2013, Outlook 2013, PowerPoint 2013, Word 2013