Lưu và chia sẻ bản trình bày vào OneDrive

Bạn có thể lưu bản trình bày PowerPoint 2013 vào Microsoft OneDrive để dễ dàng truy nhập, lưu trữ và chia sẻ các tệp của bạn trên đám mây hơn.

 Quan trọng    Tính năng này không hỗ trợ đồng bộ hóa giữa OneDrive và ổ đĩa cục bộ trong Office trên PC chạy Windows RT. Tuy nhiên, bạn có thể mở và lưu bản trình bày của bạn vào OneDrive bằng cách bấm tab Tệp, rồi bấm tab Mở và Lưu.

  1. Để thiết lập một tài khoản OneDrive miễn phí, bạn phải có tài khoản Microsoft. Xem Đăng ký tài khoản Microsoft.

     Ghi chú   Nếu bạn đã có tài khoản OneDrive, hãy bỏ qua bước 2.

  2. Đ8ang nhập vào OneDrive bằng tài khoản Microsoft của bạn.

 Ghi chú    Nếu bạn chưa bao giờ lưu vào đám mây, Trong PowerPoint, bạn sẽ bắt đầu bằng cách thêm một dịch vụ đám mây, ví dụ như OneDrive, vào danh sách chỗ của bạn. Nếu bạn đã thêm OneDrive như một Chỗ trong PowerPoint, hãy chuyển sang bước 5.

  1. Trong PowerPoint, bấm Tệp > Lưu Như > Thêm chỗ.

Thêm OneDrive như một chỗ

  1. Dưới Thêm chỗ, bấm OneDrive.
  2. Trong PowerPoint, mở bản trình bày mà bạn muốn lưu vào OneDrive.
  3. Trên tab Tệp , bấm Lưu Như.
  4. Dưới Lưu Như, bấm OneDrive của <tên bạn>.
  5. Chọn một thư mục từ danh sách Thư mục Gần đây hoặc bấm Duyệt để tìm thư mục trên OneDrive rồi bấm Mở.

Lưu vào OneDrive của tôi

Đọc thêm
Bạn cũng có thể lưu và chia sẻ tệp của bạn trên đám mây bằng cách đăng ký vào tài khoản Office 365 SharePoint. Để biết thêm thông tin, hãy xem trang chủ Microsoft Office 365.

 
 
Áp dụng cho:
PowerPoint 2013