Định dạng văn bản thành chỉ số trên hay chỉ số dưới

Bài viết này mô tả cách tạo chỉ số trên (chỉ số trên: Mô tả văn bản hơi cao hơn so với văn bản khác trên một dòng, ví dụ như đánh dấu tham chiếu cước chú.) hoặc chỉ số dưới (chỉ số dưới: Mô tả phần văn bản hơi thấp hơn so với văn bản khác trên một dòng. Chỉ số dưới thường được dùng trong công thức khoa học). của văn bản trong PowerPoint 2013.

  1. Hãy chọn văn bản bạn muốn định dạng thành chỉ số trên hay chỉ số dưới
  2. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Phông, bấm Công cụ Khởi động Hộp thoại Đoạn văn Ảnh của biểu tượng.
  3. Trong hộp thoại Phông, trên tab Phông, dưới Hiệu ứng, hãy chọn hộp kiểm Chỉ số trên hoặc Chỉ số dưới.

 Ghi chú   Đối với văn bản chỉ số trên, nếu bạn muốn nâng văn bản đã chọn mà không đổi kích thước phông, hãy nhập tỷ lệ phần trăm cao hơn trong hộp Offset. Đối với văn bản chỉ số dưới, nếu bạn muốn hạ thấp văn bản đã chọn mà không đổi kích thước phông, hãy nhập tỉ lệ phần trăm thấp hơn trong hộp Offset.

PowerPoint 2013 sẽ tự động áp dụng định dạng chỉ số trên vào cuối các số thứ tự, các số thứ tự này là các số thể hiện vị trí tương đối của thứ gì đó trong một chuỗi (ví dụ như 21st, 22nd, 23rd, 24th, v.v...)

Để thay đổi thiết đặt này, hãy làm như sau:

  1. Bấm vào tab Tệp, sau đó bấm Tùy chọn.
  2. Trong hộp thoại Tùy chọn PowerPoint, hãy bấm Soát lỗi, rồi bấm Tùy chọn Tự Sửa.
  3. Trong hộp thoại Tự Sửa, bấm tab Tự Định dạng khi Bạn Nhập, rồi thực hiện một trong các bước sau:
    • Xóa hộp kiểm Số thứ tự (1st) với chỉ số trên để ngăn PowerPoint áp dụng định dạng chỉ số trên cho số thứ tự.
    • Chọn hộp kiểm Số thứ tự (1st) với chỉ số trên nếu bạn muốn PowerPoint áp dụng định dạng chỉ số trên cho số thứ tự.

Đầu Trang Đầu Trang

 
 
Áp dụng cho:
PowerPoint 2013