Lưu tệp bản trình bày của bạn

Bạn có thể lưu bản trình bày PowerPoint 2013 trên máy tính vào ổ đĩa cục bộ của bạn (chẳng hạn như máy tính xách tay của bạn), một vị trí mạng, CD, DVD, ổ đĩa flash hoặc lưu nó thành một định dạng tệp khác. Để lưu bản trình bày của bạn vào vị trí web, hãy xem Lưu và chia sẻ bản trình bày vào OneDrive.

 1. Trên tab Tệp , bấm Lưu.

Tệp > Lưu hoặc Lưu Như

 1. Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:
 • Để lưu vào ổ cứng cục bộ, chẳng hạn như máy tính xách tay của bạn, ổ đĩa flash, ổ đĩa CD hoặc DVD, hãy bấm Máy tính.
 • Để lưu vào một thư viện SharePoint, hãy bấm SharePoint.
 • Để lưu bản trình bày của bạn vào một vị trí web, hãy xem Lưu và chia sẻ bản trình bày vào OneDrive.
 1. Dưới Lưu Như, dưới Thư mục Gần đây, bấm Duyệt, chọn đường dẫn và thư mục tệp, sau đó tên tệp.
 2. Bấm Lưu.

Lưu tệp bản trình bày của bạn trong một định dạng tệp khác

 1. Trên tab Tệp , bấm Lưu Như.
 2. Dưới Lưu Như, hãy làm một trong các bước sau:
 3. Dưới Thư mục Gần đây, bấm Duyệt, chọn đường dẫn và thư mục tệp, sau đó tên tệp.
 4. Trong danh sách Lưu dưới dạng, hãy chọn định dạng tệp bạn muốn.
 5. Bấm Lưu.

Mở bản trình bày của bạn trong phiên bản PowerPoint cũ hơn

Trong PowerPoint 2013, bạn có thể lưu tệp thành phiên bản PowerPoint cũ hơn bằng cách chọn phiên bản từ danh sách Lưu dưới dạng trong hộp thoại Lưu như. Ví dụ, bạn có thể lưu bản trình bày PowerPoint 2013 (.pptx) của bạn thành Bản trình bày PowerPoint 97-2003 (.ppt).


 Ghi chú 

 
 
Áp dụng cho:
PowerPoint 2013