Lên lịch một cuộc hẹn với người khác

Gửi yêu cầu họp để định thời gian họp với những người khác và theo dõi xem những ai chấp nhận yêu cầu đó.

 1. Trong Lịch, bấm Cuộc họp Mới.

Lệnh Cuộc họp Mới trên ruy-băng

Lối tắt bàn phím    Để tạo yêu cầu họp cho dù bạn đang ở đâu trong Outlook, hãy nhấn Ctrl+Shift+Q.

 1. Trong hộp Chủ đề, hãy thông báo cho người nhận về chủ đề của cuộc họp.
 2. Trong hộp Địa điểm, hãy thông báo cho người nhận về địa điểm của cuộc họp. Nếu bạn đang dùng tài khoản Microsoft Exchange, hãy bấm Phòng để kiểm tra xem các phòng họp có sẵn dùng không và đặt phòng.
 3. Trong danh sách Thời gian bắt đầuThời gian kết thúc, hãy bấm vào thời gian bắt đầu và kết thúc cuộc họp. Nếu bạn chọn hộp Sự kiện cả ngày, thì sự kiện đó sẽ hiển thị là kéo dài 24 giờ, từ nửa đêm hôm trước đến nửa đêm hôm sau.
 4. Trong yêu cầu họp, hãy nhập bất kỳ thông tin nào mà bạn muốn chia sẻ với người nhận. Bạn cũng có thể đínk kèm tệp.
 5. Bấm Bộ trợ giúp Lập lịch hoạt động. Tính năng Trợ giúp Lập lịch hoạt động cho các tài khoản Exchange sẽ giúp bạn tìm thấy thời gian tốt nhất cho cuộc họp bằng cách phân tích khi có các nguồn thông tin về người nhận và cuộc họp, chẳng hạn như phòng họp.

Nếu bạn không dùng tài khoản Exchange, hãy bấm Lên lịch.

 1. Bấm Thêm Người dự, rồi nhập tên người nhận, địa chỉ email hoặc tên các nguồn thông tin (cách nhau bằng dấu chấm phảy) trong các hộp Bắt buộc, Tùy chọn, hoặc Tài nguyên .

Nếu bạn không dùng tài khoản Exchange, hãy bấm Bổ sung Thêm > Thêm từ Sổ Địa chỉ.

Bạn có thể tìm những người dự bằng cách nhập thông tin vào hộp Tìm kiếm, rồi bấm Thực hiện. Bấm vào tên trong danh sách kết quả, rồi bấm Bắt buộc, Tùy chọn, hoặc Tài nguyên.

Đường kẻ dọc màu xanh lục thể hiện thời gian bắt đầu cuộc họp. Đường kẻ dọc màu đỏ thể hiện thời gian kết thúc cuộc họp. Bạn có thể bấm và kéo những đường kẻ này đến thời gian bắt đầu và kết thúc mới. Đối với các tài khoản Exchange, lưới rảnh/bận thể hiện tình trạng sẵn sàng của những người dự.

 1. Đối với tài khoản Exchange, ngăn Trình tìm Phòng chứa gợi ý về thời gian thích hợp nhất cho cuộc họp của bạn (khi hầu hết người dự đều sẵn sàng họp). Để chọn thời gian họp, hãy bấm vào thời gian gợi ý ở ngăn Trình tìm Phòng trong mục Thời gian đề xuất, hoặc chọn một thời gian từ lưới rảnh/bận.
 2. Sau khi đã thêm người dự, để quay về yêu cầu họp, trên ruy-băng, hãy bấm Cuộc hẹn.
 3. Trừ khi bạn muốn cuộc họp này là cuộc họp lặp lại, còn không thì hãy bấm Gửi.

Đặt một cuộc họp là cuộc họp lặp lại

 1. Bấm Cuộc họp > Lặp lại.

Lệnh lặp lại trên ruy-băng

Lối tắt bàn phím    Để lên lịch cho cuộc họp lặp lại thường xuyên, hãy bấm Ctrl+G.

 1. Chọn các tùy chọn về kiểu lặp lại mà bạn muốn, rồi bấm OK.

Khi bạn thêm kiểu lặp lại cho một yêu cầu họp, tab Cuộc họp sẽ đổi thành Cuộc họp Lặp lại.

 1. Để gửi yêu cầu họp, hãy bấm Gửi.
 
 
Áp dụng cho:
Outlook 2013