Thư trong Outlook Web App

Khi bạn mở Outlook Web App, điều đầu tiên bạn thấy là Hộp thư đến của bạn. Đó là nơi đến của các thư được gửi cho bạn và có lẽ là nơi bạn sẽ dành nhiều thời gian nhất để đọc và trả lời thư.

Trong bài viết này


Bạn có thể thấy những gì trong thư

OWA_Mail

Đây là nơi bạn sẽ thấy các thư của mình.

 1. Tạo thư mới bằng cách bấm mới Thư mới.
 2. Danh sách thư mục. Danh sách thư mục bao gồm các thư mục trong hộp thư của bạn. Nó có thể bao gồm các thư mục khác như Yêu thích và thư mục lưu trữ. Bạn có thể thu gọn ngăn này bằng cách bấm vào biểu tượng thư mục ở trên cùng. Bạn có thể bung rộng và thu gọn các thư mục trong dạng xem này bằng cách bấm vào biểu tượng hình tam giác bên cạnh tên thư mục.
 3. Cửa sổ tìm kiếm. Nhập nội dung bạn muốn tìm kiếm ở đây, chẳng hạn như tên của người mà bạn muốn tìm thư họ đã gửi, hoặc văn bản bạn muốn tìm kiếm để tìm một bức thư cụ thể.
 4. Danh sách thư là danh sách các thư trong thư mục hiện tại. Mỗi mục nhập trong dạng xem danh sách đều có các thông tin bổ sung, chẳng hạn như số lượng thư chưa đọc trong một hội thoại hoặc có phần đính kèm, cờ hoặc thể loại liên quan tới bất kỳ thư nào trong cuộc hội thoại hay không. Một hội thoại có thể có một hoặc nhiều thư. Khi chọn một hội thoại, bạn có thể xóa, thêm cờ hoặc thêm thể loại bằng cách bấm vào các biểu tượng. Ở phía trên cùng của dạng xem danh sách là các bộ lọc mà bạn có thể bấm vào đó để tìm nhanh các thư chưa đọc, trong đó có tên của bạn trong dòng Đến hoặc Cc, hoặc các thư có gắn cờ. Ngoài các bộ lọc, bạn sẽ thấy tên của thư mục bạn đang xem và dạng xem bạn đã chọn.
 • Ngăn đọc là nơi hiển thị các cuộc hội thoại bạn đã chọn. Bạn có thể trả lời bất kỳ thư nào trong hội thoại bằng cách dùng trả lời Trả lời, trả lời tất cả Trả lời tất cả hoặc chuyển tiếp Chuyển tiếp ở trên cùng của thư để trả lời.
 1. Để biết thêm thông tin về cách trả lời thư mà bạn nhận được, vui lòng xem Trả lời thư. Để biết thêm thông tin về cách in, vui lòng xem In thư.

Để biết thông tin về thay đổi cách hiển thị thư, hãy xem Thiết đặt hiển thị cho thư.

Đầu Trang Đầu Trang

Tạo thư mới

Để tạo một thư mới:

 1. Bấm mới Thư mới ở trên danh sách thư mục. Một biểu mẫu thư mới sẽ hiện ra trong ngăn đọc.
 2. Để thêm người nhận, bạn có thể nhập tên của bất kỳ người nào trong thư mục các liên hệ của mình hoặc danh sách địa chỉ của tổ chức của bạn, hoặc bạn có thể nhập địa chỉ email vào trường Đến hoặc Cc. Lần đầu bạn nhập một tên người cụ thể, Outlook Web App sẽ tìm kiếm địa chỉ của người đó. Trong tương lai, tên người đó sẽ được lưu vào bộ đệm ẩn để nó sẽ được tìm ra nhanh chóng.
 3. Thêm chủ đề.
 4. Nhập thư bạn muốn gửi. Để biết thêm thông tin về định dạng thư của bạn, hãy xem Định dạng thư trong Outlook Web App.
 5. Để thêm một phần đính kèm, hãy bấm chèn Chèn rồi bấm vào Phần đính kèm ở phía trên cùng của màn hình và duyệt tới tệp bạn muốn đính kèm. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Làm việc với phần đính kèm.
 6. Để nhúng một ảnh vào thư để ảnh xuất hiện mà người nhận không phải mở ra, bấm chèn Chèn, rồi Ảnh, và duyệt tới bức ảnh bạn muốn thêm vào thư của mình.
 7. Khi bạn hoàn thành và bức thư đã sẵn sàng để gửi, hãy bấm gửi Gửi.

Làm việc với các thư nháp

Nếu bạn không thể viết xong một bức thư ngay một lúc hoặc bạn muốn đợi một lát trước khi gửi đi, bạn có thể bấm ra chỗ khác và trở lại để hoàn tất sau. Outlook Web App sẽ tự động lưu bức thư của bạn khi bạn tạo và thêm nó vào thư mục thư nháp của bạn. Khi bạn sẵn sàng gửi thư:

 1. Hãy tìm thư mục Thư nháp trong danh sách thư mục và bấm vào thư mục đó.
 2. Bấm vào thư bạn đã soạn để xem nó trong ngăn đọc.
 3. Bấm sửa Tiếp tục sửa hoặc nếu bạn quyết định không muốn gửi bức thư này nữa, hãy bấm xóa Bỏ.
 4. Nếu bạn vẫn muốn gửi thư, hãy hoàn tất việc soạn thảo và bấm gửi Gửi.

Đầu Trang Đầu Trang

Mở thư trong một cửa sổ riêng

Theo mặc định, bạn sẽ đọc và tạo thư trong ngăn đọc, nhưng không phải lúc nào đó cũng là điều bạn cần. Đôi khi bạn cần xem thư trong một cửa sổ riêng.

Khi bạn soạn một thư mới, trả lời hoặc chuyển tiếp một thư bạn đã nhận, bạn có thể mở thư đó trong một cửa sổ mới bật lên bằng cách bấm vào biểu tượng bật lên bật lên ở góc phía trên của thư.

Để mở bức thư bạn đang đọc ở một cửa sổ riêng, hãy bấm vào biểu tượng menu mở rộng menu mở rộng và chọn mở trong cửa sổ riêng.

Thư, mỗi mục một thời điểm

Danh sách thư mục

Danh sách thư mục sẽ hiển thị các thư mục mặc định được tạo cho tất cả các hộp thư, cùng với bất kỳ thư mục nào bạn tạo. Tùy thuộc vào thiết đặt trong tổ chức của bạn, bạn cũng có thể sử dụng các thư mục Yêu thích và Lưu trữ.

Danh sách Thư mục trong Outlook Web App

Bạn có thể đóng danh sách thư mục bằng cách bấm vào dấu chữ v ở phía trên cùng của danh sách. Bấm vào bất kỳ thư mục nào trong danh sách để xem nội dung của nó.

Bạn có thể bấm chuột phải vào bất kỳ mục nào trong danh sách thư mục để xem menu các việc bạn có thể làm mà sẽ ảnh hưởng tới thư mục—ví dụ như tạo một thư mục mới, xóa bỏ thư mục hiện tại hoặc làm rỗng thư mục Các mục đã xóa.

Đầu Trang Đầu Trang

Tìm kiếm và bộ lọc cài sẵn

Bạn sẽ thấy một cửa sổ tìm kiếm và các bộ lọc cài sẵn ở phía trên cùng của danh sách thư.

Tìm kiếm và bộ lọc trong Outlook Web App

 • Để tìm kiếm, hãy bấm Tìm kiếm và bắt đầu Nhập những gì bạn muốn tìm kiếm. Một danh sách các gợi ý sẽ xuất hiện bên dưới và bạn có thể bấm vào một trong số các gợi ý đó để tìm kiếm mục đó. Hoặc bạn có thể hoàn tất việc nhập tìm kiếm của riêng bạn rồi nhấn Enter để bắt đầu tìm kiếm. Để xóa tìm kiếm của bạn, hãy bấm vào biểu tượng ở bên phải cửa sổ tìm kiếm.
 • Các bộ lọc cài sẵn bao gồm tất cả, chưa đọc, gửi đến tôi và được gắn cờ là cách để chọn nhanh những gì sẽ hiển thị trong danh sách thư. Bộ lọc tất cả hiển thị tất cả các thư, chưa đọc hiển thị các thư chưa được đánh dấu là đã đọc, gửi đến tôi hiển thị các thư có tên bạn xuất hiện trong danh sách Gửi đến hoặc Cc, được gắn cờ hiển thị các thư được gắn cờ.

Để biết thêm thông tin về tìm kiếm, hãy xem Tìm kiếm trong Outlook Web App.

Đầu Trang Đầu Trang

Danh sách thư

Danh sách thư hiển thị các thư trong thư mục hiện tại. Có thể quản lý các thư được hiển thị bằng cách chọn một bộ lọc hoặc sử dụng tìm kiếm. Danh sách thư có các công cụ giúp bạn nhanh chóng quản lý một số tác vụ.

 • Bằng cách chọn biểu tượng ở bên phải của danh sách thư, bạn có thể xóa bỏ thư hoặc cuộc hội thoại, hoặc gắn cờ. Các biểu tượng khác sẽ cho bạn biết những thư nào có phần đính kèm, mức độ quan trọng (cao hoặc thấp) và có bao nhiêu mục chưa đọc trong một cuộc hội thoại.
 • Bằng cách bấm chuột phải vào thư, bạn có thể xem menu các tùy chọn, chẳng hạn như đánh dấu một thư là đã đọc hoặc chưa đọc, chuyển thư tới thư mục khác, hoặc tạo một quy tắc dựa theo thư đó.
 • Bằng cách bấm vào hình tam giác ở bên trái của thư, bạn có thể bung rộng một hội thoại để xem tất cả các thư trong hội thoại đó.
 • Hãy dùng nhãn ở phía trên cùng của danh sách thư để chuyển đổi giữa xem Hội thoại theo ngày và Mục theo ngày.

Danh sách Thư trong Outlook Web App

Đầu Trang Đầu Trang

Ngăn đọc

Ngăn đọc là nơi hiển thị các thư. Bạn không chỉ có thể đọc trong ngăn đọc mà còn có thể trả lời chúng mà không cần mở một cửa sổ mới.

 • Chọn trả lời Trả lời, trả lời tất cả Trả lời tất cả hoặc chuyển tiếp Chuyển tiếp ở phía trên cùng của thư để trả lời thư đó. Một thư trống sẽ xuất hiện trong ngăn đọc ở phía trên cùng của hội thoại.
 • Dùng Đánh dấu là đã đọc và Đánh dấu chưa đọc để thay đổi tình trạng đọc của thư.
 • Xem menu với nhiều tùy chọn khác bằng cách chọn biểu tượng menu mở rộng cho menu mở rộng.
 • Ngăn đọc cố định và không thể di chuyển hoặc tắt trong bản phát hành hiện tại.

Ngăn đọc thư

Đầu Trang Đầu Trang

Dùng Outlook Web App trên thiết bị di động

Nếu bạn đang dùng Outlook Web App trên thiết bị di động, chẳng hạn như máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh, bạn có thể thấy một vài thứ khác so với hình ảnh ở trên.

Thư

Hầu hết các tính năng đều hoạt động giống như khi bạn dùng Outlook Web App trên máy tính để bàn hoặc máy tính xách tay, nhưng có một số thứ bạn làm khác đi.

Gõ nhẹ vào biểu tượng dẫn hướng Dẫn hướng ở góc dưới để chuyển đổi giữa Thư, Lịch và Người.

Để tìm kiếm, gõ nhẹ vào biểu tượng tìm kiếm Tìm kiếm. Để đọc thư trên toàn màn hình, gõ nhẹ vào biểu tượng đọc Xem ở chế độ toàn màn hình. Gõ nhẹ vào biểu tượng xem thêm Thêm tùy chọn sẽ hiển thị nhiều lựa chọn.

Thay vì bấm chuột phải để xem menu trên màn hình, hãy gõ nhẹ và giữ. Để chọn nhiều mục trong danh sách thư, hãy vuốt vào từng mục mà bạn muốn thêm. Để bỏ chọn một mục, vuốt lại mục đó lần nữa.

Bạn tạo các mục mới bằng cách gõ nhẹ vào biểu tượng mục mới New. Gõ nhẹ vào các biểu tượng chữ V Chữ V sang trái Chữ V lên để bung rộng hoặc thu gọn các phần xuất hiện của màn hình.

Để đến Tùy chọn khi bạn đang dùng thiết bị di động, hãy gõ nhẹ biểu tượng xem thêm Thêm tùy chọn, rồi gõ nhẹ Tùy chọn. Để biết thêm thông tin hãy xem phần Tùy chọn trên thiết bị di động.

Xem OWA cho iPad và OWA cho iPhone để biết thông tin về ứng dụng OWA cho Thiết bị.

Cần phải làm gì nếu tôi muốn tìm hiểu thêm?

 
 
Áp dụng cho:
Office 365 Enterprise, Office 365 Enterprise cho người quản trị, Office 365 Midsize Business, Office 365 Midsize Business cho người quản trị, Office 365 Small Business, Outlook Web App, Outlook Web App cho Office 365 Enterprise, Outlook Web App cho Office 365 Small Business Premium, Quản trị Office 365 Small Business