Tổng quan về lịch

Lịch của bạn cho phép bạn tạo và theo dõi các lịch hẹn và cuộc họp. Bạn có thể tạo nhiều lịch, nối kết với lịch của người khác và thậm chí chia sẻ lịch của bạn với người khác trong tổ chức của bạn.

Trong bài viết này


Bạn có thể xem gì trong Lịch

Sau Hộp thư đến, lịch có thể là nơi bạn sẽ dành nhiều thời gian nhất khi dùng Outlook Web App. Bạn có thể xem lịch theo các cách khác nhau: Ngày, Tuần làm việc, Tuần và Tháng.

Xem nhanh chi tiết sự kiện

Bạn có thể bấm bất kỳ sự kiện nào trong lịch của mình để xem nhanh sự kiện đó.

Một sự kiện bạn tạo sẽ hiển thị bạn là người tạo và có nối kết để sửa hoặc xóa sự kiện.

xem nhanh sự kiện

Một cuộc họp bạn được mời sẽ hiển thị người tổ chức và có nối kết để trả lời thư mời. Nếu người tổ chức gửi cho bạn thư mời họp trực tuyến, bạn sẽ thấy một nối kết để tham gia cuộc họp.

xem nhanh cuộc họp

Dạng xem tuần

Dạng xem tuần là dạng xem mặc định khi lần đầu bạn vào lịch của mình trong Outlook Web App. Bạn có thể thay đổi thành Ngày, Tuần làm việc hoặc Tháng bằng cách sử dụng các tùy chọn ở góc trên.

Dạng xem lịch theo tuần

 1. Tạo một sự kiện mới bằng cách bấm mới Sự kiện mới. Một sự kiện có thể là một lịch hẹn, một cuộc gặp hoặc một sự kiện cả ngày.
 2. Sử dụng lịch để dẫn hướng từ ngày này sang ngày khác. Phần tô màu chỉ tuần bạn đang xem và phần tô màu tối hơn đánh dấu ngày hiện tại. Bạn có thể sử dụng biểu tượng lịch ở trên cùng để thu gọn và bung rộng cạnh này của dạng xem lịch.
 3. Bạn có thể xem nhiều lịch một lúc. Phần này cho phép bạn tạo các lịch khác như lịch chỉ cho một dự án cụ thể hoặc để theo dõi các lịch hẹn cá nhân. Bạn cũng có thể thêm lịch của người khác và chọn loại lịch để hiển thị. Nếu bạn chọn hiển thị nhiều lịch, chúng sẽ được phối vào một dạng xem và mỗi lịch sẽ có một màu khác nhau.
 4. Đó là phần khác bạn có thể sử dụng để dẫn hướng từ ngày này sang ngày khác. Bấm vào bất kỳ ngày nào để nhảy tới ngày đó. Hoặc bấm vào các mũi trên ở cuối để xem các ngày trước hoặc ngày sau ngày được hiển thị.
 5. Lịch sẽ được hiển thị ở cửa sổ chính. Bấm đúp vào bất kỳ khoảng trắng nào trong cửa sổ này để tạo một mục lịch mới. Hoặc bấm và kéo để tạo một mục mới tại thời gian bạn chọn.
 6. Chọn dạng xem bạn muốn và chia sẻ hoặc in lịch của bạn.

Dạng xem ngày

Dạng xem ngày là hữu ích nhất nếu bạn có một lịch trình bận rộn, hoặc nếu bạn muốn xem nhiều lịch đặt cạnh nhau. Điều khiển này vẫn giữ nguyên, chỉ có dạng xem là thay đổi.

Dạng xem tháng

Dạng xem tháng có thể có rất nhiều nội dung. Để lịch dễ sử dụng hơn, sẽ có một lịch trình được hiển thị cho ngày được chọn:

Dạng xem tháng của lịch

 1. Phần tô màu chỉ ngày hiện tại.
 2. Phần tô màu nhạt hơn chỉ tháng được chọn.
 3. Phần tô màu chỉ ngày được chọn và con số cho biết có bao nhiêu mục không được hiển thị ở mỗi ngày. Bấm đúp vào một mục để mở. Bạn có thể tạo một sự kiện mới vào bất kỳ ngày nào bằng cách bấm đúp vào khoảng trống màu trắng ở ngày đó.
 4. Các mục được tô màu là một sự kiện cả ngày.
 5. Lịch trình cho ngày đã chọn. Bạn có thể tạo một mục mới ở ngày hiện tại bằng cách bấm đúp vào khoảng trắng trong lịch trình.

Đầu Trang Đầu Trang

Mở một sự kiện trong một cửa sổ riêng

Theo mặc định, bạn đọc và tạo các sự kiện trên một lớp phủ của trang lịch chính hiện tại, nhưng không phải lúc nào đó cũng là những gì bạn cần. Đôi khi bạn cần xem một sự kiện trong một cửa sổ riêng. Bạn có thể bật lên bất kỳ sự kiện nào trong một cửa sổ mới bằng cách bấm vào biểu tượng bật lên bật lên ở góc trên của thông báo.

Đầu Trang Đầu Trang

Tạo các mục lịch

Để mở một mục lịch mới ở bất kỳ dạng xem nào, bạn có thể bấm mới Sự kiện mới hoặc bấm đúp vào bất kỳ khoảng trắng nào. Trong dạng xem ngày, tuần làm việc và tuần bạn có thể bấm hoặc kéo để chọn một khối thời gian. Hoặc bạn có thể nhập trực tiếp chủ đề vào lịch. Bấm đúp vào mục mới để mở và thêm các chi tiết khác.

Tạo một lịch hẹn

Bấm mới Sự kiện mới hoặc bấm đúp vào lịch để mở một biểu mẫu mục lịch mới.

mục lịch mới

 1. Nhập mô tả ngắn cho sự kiện.
 2. Thêm một vị trí nếu bạn muốn.
 3. Chọn ngày và thời gian bắt đầu.
 4. Chọn khoảng thời gian. Chọn Cả ngày cho sự kiện cả ngày. Sự kiện cả ngày xuất hiện ở trên cùng của lịch.
 5. Dùng Hiện dưới dạng để chọn cách bạn muốn thời gian xuất hiện trên lịch của mình.
 6. Thay đổi hoặc tắt lời nhắc.
 7. Nếu bạn có nhiều lịch, chọn loại lịch để lưu vào.
 8. Đặt một mẫu hình lặp lại nếu bạn muốn lặp lại sự kiện này.
 9. Đánh dấu là Riêng tư nếu bạn không muốn bất kỳ ai bạn chia sẻ lịch có thể xem các chi tiết.
 10. Dùng khu vực Ghi chú để thêm bất kỳ thông tin nào khác bạn muốn.
 11. Bấm Lưu các tài liệu Lưu để lưu các thay đổi hoặc bỏ Bỏ để hủy.

Đầu Trang Đầu Trang

Tạo một cuộc họp

Một cuộc họp là một sự kiện lịch bạn sẽ gửi cho người khác. Bạn tạo một cuộc họp tương tự như cách bạn tạo một lịch hẹn, nhưng bạn mời những người tham gia và có thể thêm tài nguyên như phòng họp.

Sau khi đã chọn mới Sự kiện mới, bạn làm theo hầu hết các bước tương tự. Để chuyển một mục lịch thành một thư mời, bắt đầu bằng cách nhập tên người bạn muốn mời trong trường Người dự.

thêm người dự

 1. Bạn có thể gõ tên trực tiếp vào trường Người dự để thêm người tham gia.
 2. Nhập một vị trí, hoặc chọn Thêm phòng để xem danh sách các phòng hội thảo sẵn dùng từ sổ địa chỉ tổ chức của bạn. Chọn Bộ trợ giúp Lập lịch hoạt động để hiện lịch của người dự. Bạn cũng có thể thêm hoặc loại bỏ người tham dự và tự động lập lịch tài nguyên như phòng hội thảo.
 3. Để xem khả năng sẵn sàng của người dự và phòng hội thảo, hãy chọn Bộ trợ giúp Lập lịch hoạt động. Khi bạn hoàn thành, bấm dấu kiểm OK để lưu thay đổi của bạn hoặc bỏ Bỏ để hủy. Thao tác này sẽ đưa bạn quay trở lại biểu mẫu sự kiện nơi bạn tạo thay đổi bạn muốn trước khi gửi. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Dùng Bộ trợ giúp Lập lịch hoạt động.
 4. Nếu tính năng họp trực tuyến được bật cho tài khoản của bạn, bạn có thể thêm nối kết họp trực tuyến bằng cách chọn Cuộc họp trực tuyến.
 5. Theo mặc định, Yêu cầu trả lời được bật, nhưng bạn có thể tắt nếu bạn không muốn biết mọi người chấp nhận hoặc từ chối thư mời. Nếu bạn bật yêu cầu trả lời, bạn sẽ nhận được một thông báo khi mỗi người tham dự chấp nhận hoặc từ chối thư mời của bạn.
 6. Bấm gửi Gửi để lưu những thay đổi của bạn và gửi thư mời tới những người tham gia hoặc bỏ Bỏ để hủy bỏ.

Đầu Trang Đầu Trang

Chia sẻ lịch của bạn

Chỉ với vài cú bấm, bạn có thể chia sẻ lịch của bạn với những người khác trong tổ chức của mình.

Bắt đầu bằng cách bấm chia sẻ Chia sẻ ở trên cùng của cửa sổ lịch.

owa_sharecalendar

 1. Nhập tên của người bạn muốn chia sẻ lịch trong hộp Chia sẻ với. Outlook Web App sẽ tự động tìm kiếm họ trong sổ địa chỉ.
 2. Sau khi đã tìm được, họ sẽ tự động được thêm vào danh sách người chia sẻ. Bạn có thể thêm bao nhiêu người tùy ý.
 3. Chọn mức độ thông tin bạn muốn chia sẻ. Đầy đủ chi tiết cho phép mọi người xem toàn bộ thông tin về sự kiện trong lịch của bạn, ngoại trừ những sự kiện bạn đã đánh dấu là Riêng. Chi tiết hạn chế sẽ hiện chủ đề và vị trí. Chỉ báo sự sẵn sàng chỉ cho biết bạn có một sự kiện tại một thời gian nhất định mà không hiện các chi tiết khác. Các sự kiện riêng sẽ luôn hiện dưới dạng bận.
 4. Bạn có thể sửa chủ đề nếu bạn thích.
 5. Nếu bạn có nhiều lịch, hãy chọn lịch bạn muốn chia sẻ. Hầu hết mọi người chia sẻ lịch mặc định của họ (được gọi là Lịch), nhưng bạn có thể chia sẻ bất kỳ lịch nào nằm trong hộp thư của bạn.
 6. Sau khi bạn thêm người bạn muốn chia sẻ và mức độ truy nhập của họ, bấm gửi Gửi để gửi thư mời chia sẻ cho người bạn thêm hoặc bỏ Bỏ để hủy bỏ.

Để biết thêm thông tin về chia sẻ lịch, hãy xem Chia sẻ lịch của bạn.

Đầu Trang Đầu Trang

Dùng Outlook Web App trên thiết bị di động

Nếu bạn đang dùng Outlook Web App trên thiết bị di động, chẳng hạn như máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh, bạn có thể thấy một vài thứ khác so với hình ảnh ở trên.

Lịch

Hầu hết các tính năng đều hoạt động giống như khi bạn dùng Outlook Web App trên máy tính để bàn hoặc máy tính xách tay, nhưng có một số thứ bạn làm khác đi.

Gõ nhẹ vào biểu tượng dẫn hướng Dẫn hướng ở góc dưới để chuyển đổi giữa Thư, Lịch và Người.

Để thay đổi dạng xem lịch biểu, gõ nhẹ vào dạng xem ngày Dạng xem Ngày, dạng xem tuần làm việc Dạng xem Tuần Làm việc, dạng xem tuần Dạng xem Tuần, hoặc dạng xem tháng Dạng xem Tháng. Để nhảy đến hôm nay, gõ nhẹ Đi tới Hôm nay. Gõ nhẹ vào biểu tượng khác Thêm tùy chọn để xem thêm các lựa chọn. Nếu bạn đang dùng một điện thoại thông minh, chỉ các dạng xem ngày và tháng sẽ có sẵn.

Bạn tạo các mục mới bằng cách gõ nhẹ vào biểu tượng mục mới Mới. Gõ nhẹ vào các biểu tượng chữ V Chữ V lên Chữ V sang trái để bung rộng hoặc thu gọn các phần xuất hiện của màn hình.

Để đến Tùy chọn khi bạn đang dùng thiết bị di động, hãy gõ nhẹ vào biểu tượng xem thêm Thêm tùy chọn, rồi gõ nhẹ Tùy chọn. Để biết thêm thông tin hãy xem phần Tùy chọn trên thiết bị di động.

Cần phải làm gì nếu tôi muốn tìm hiểu thêm?

Đầu Trang Đầu Trang

 
 
Áp dụng cho:
Office 365 Enterprise, Office 365 Enterprise cho người quản trị, Office 365 Midsize Business, Office 365 Midsize Business cho người quản trị, Office 365 Small Business, Outlook Web App, Outlook Web App cho Office 365 Enterprise, Outlook Web App cho Office 365 Small Business Premium, Quản trị Office 365 Small Business