Đăng nhập vào Outlook Web App

Bạn có thể sử dụng Outlook Web App để truy nhập email trong Office 365 for business hoặc tài khoản email dựa trên Microsoft Exchange khác thông qua một trình duyệt web. Địa chỉ web bạn sẽ dùng để đăng nhập vào Outlook Web App phụ thuộc vào loại tài khoản bạn có. Ví dụ, nếu bạn đang dùng Office 365 for business, hãy đi đến trang Đăng nhập Office 365.

 Ghi chú    Outlook Web App là phiên bản trình duyệt web của Outlook được sử dụng bởi các doanh nghiệp và tổ chức. Outlook Web App chỉ có thể được sử dụng để truy nhập vào Office 365 và các tài khoản khác được lưu trữ trên máy chủ chạy Microsoft Exchange Server 2013.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Outlook Web App hoặc đang sử dụng Outlook.com, hãy xem Những câu hỏi thường gặp ở cuối bài viết này.

Làm thế nào để tôi đăng nhập vào Outlook Web App?

  1. Mở trình duyệt web, hoặc nếu đã mở, hãy mở một cửa sổ mới.
  2. Đi tới trang đăng nhập phù hợp với loại tài khoản mà bạn có.
Tài khoản Loại Thông tin đăng nhập
Microsoft Office 365 for business (Office 365 Small Business, Office 365 Midsize Business, Office 365 Enterprise) Nền tảng điện toán đám mây Đi tới trang đăng nhập Office 365.
Microsoft Live@edu Nền tảng điện toán đám mây Đi tới http://outlook.com.
Tài khoản email công ty On-premises (Microsoft Exchange Server) Đi tới địa chỉ web do người quản lý tài khoản email của bạn cung cấp. Ví dụ, một công ty có tên là Contoso có thể dùng URL chẳng hạn như https://mail.contoso.com.

 Ghi chú    Nếu bạn có một tài khoản Live@edu, bạn cũng có thể truy cập vào email của mình thông qua một URL tùy chỉnh do người quản lý tài khoản email của bạn tạo.

  1. Nhập địa chỉ email đầy đủ cho tài khoản của bạn.
  2. Nhập mật khẩu của bạn.
  3. Bấm Đăng nhập.
  4. Sau khi bạn đăng nhập, nếu bạn đang sử dụng Office 365 for business, chọn Outlook ở đầu trang. Nếu bạn đang sử dụng email công ty, hãy chọn Thư ở phía trên cùng của trang.

Các câu hỏi thường gặp

Điểm khác biệt giữa Outlook.com và Outlook Web App là gì?

Outlook Web App là phiên bản trình duyệt web của Outlook được sử dụng bởi các doanh nghiệp và tổ chức. Outlook Web App chỉ có thể được sử dụng để truy nhập vào Office 365 và các tài khoản khác được lưu trữ trên máy chủ chạy Microsoft Exchange Server 2013.

Outlook.com (trước đây là Hotmail) là dịch vụ email hiện đại cung cấp email miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân. Địa chỉ email Outlook.com bao gồm @outlook.com, @hotmail.com, @msn.com, hoặc @live.com. Bạn không đăng nhập vào tài khoản Outlook.com bằng Outlook Web App. Để thêm thông tin về cách để đăng ký tài khoản Outlook.com mới hoặc để truy nhập tài khoản Outlook.com hiện có, hãy đi tới Outlook.com.

Tôi có thể sử dụng Outlook Web App với trình duyệt nào?

Bạn có thể dùng hầu hết các trình duyệt web phổ biến để truy cập vào hộp thư của mình. Để biết thêm thông tin về hỗ trợ trình duyệt, hãy xem chủ đề: Các trình duyệt được hỗ trợ dành cho Outlook Web App.

Làm thế nào để tôi có thể dùng Outlook Web App?

Để biết thêm thông tin về việc dùng Outlook Web App, nếu bạn đang dùng Office 365, hãy xem Bắt đầu trong Outlook Web App cho Office 365. Nếu bạn hiện không dùng Office 365, hãy xem Bắt đầu trong Outlook Web App.

Tôi có thể kết nối vào email của tôi bằng cách nào nữa?

Outlook Web App là một cách tuyệt vời để truy nhập vào Office 365 hoặc tài khoản email dựa trên Exchange khác bằng trình duyệt web. Để biết thêm thông tin về cách bạn có thể kết nối với tài khoản của mình bằng thiết bị di động, phiên bản Outlook trên máy tính (ví dụ, Outlook 2013 hoặc Outlook 2010), hoặc một chương trình email khác (ví dụ, Mac Mail hoặc Mozilla Thunderbird), hãy xem Tham khảo thiết lập chương trình email.

Nếu tôi đang sử dụng Office 365 Home Premium thì sao?

Nếu bạn đang dùng Office 365 Home Premium, bạn không cần truy nhập email của mình bằng Outlook Web App. Office 365 Home Premium không bao gồm dịch vụ email. Để biết thông tin, hãy xem Office 365 Home Premium.

Người quản trị có thể tìm hiểu về cách tạo URL khách hàng để đăng nhập vào Outlook Web App ở đâu?

Nếu bạn là người quản trị cho tổ chức của mình và đang dùng dịch vụ trên nền tảng điện toán đám mây, hãy xem Cấu hình URL Đăng nhập cho Outlook Web App.

Đầu Trang Đầu Trang

 
 
Áp dụng cho:
Outlook Web App, Outlook Web App cho Office 365 Enterprise, Outlook Web App cho Office 365 Small Business Premium