Thiết lập email trên Apple iPhone, iPad và iPod Touch

Bạn có thể kết nối với Office 365 hoặc email nền tảng Exchange khác bằng cách dùng ứng dụng email được cài đặt trên Apple iPhone, iPad hoặc iPod Touch của bạn. Khi bạn kết nối với tài khoản của bạn bằng phương pháp Microsoft Exchange, bạn có thể truy nhập và đồng bộ hóa email, lịch và liên hệ của bạn. Nếu bạn chỉ muốn dùng email, bạn có thể thiết lập email bằng cách dùng POP hoặc IMAP.

 Ghi chú    Nếu bạn có tài khoản email Office 365, bạn cũng có thể truy nhập email, lịch và liên hệ của bạn bằng cách dùng ứng dụng điện thoại di động OWA cho iPhone và OWA cho iPad. Bạn có thể cài đặt các ứng dụng đó từ Apple App Store. Để tìm hiểu thêm, hãy xemOWA cho iPhone và OWA cho iPad.

 Ghi chú    Nếu bạn có tài khoản email Office 365, hãy xem Dùng Office 365 trên iPhone hoặc iPad của bạn để biết thông tin về cách sử dụng Office 365 trên điện thoại hoặc máy tính bảng của bạn.

Trong bài viết này


Thiết lập email Exchange trên Apple iPhone, iPad hay iPod Touch

 1. Nếu đây là tài khoản email đầu tiên trên iPhone của bạn, hãy gõ nhẹ Thư. Nếu không, gõ nhẹ Thiết đặt > Thư, Liên hệ, Lịch > Thêm Tài khoản.
 2. Gõ nhẹ Thiết đặt > Thư, Liên hệ, Lịch > Thêm Tài khoản.
 3. Gõ nhẹ Microsoft Exchange.
 4. Bạn không cần nhập bất kỳ thông tin nào vào hộp Tên miền. Hãy nhập thông tin yêu cầu vào các hộp Email, Tên người dùng và Mật khẩu. Bạn cần nhập địa chỉ email đầy đủ của mình vào các hộp Email và Tên người dùng (ví dụ, tony@contoso.com).
 5. Gõ nhẹ Tiếp ở góc trên bên phải của màn hình. Chương trình thư của bạn sẽ cố tìm thiết đặt mà nó cần để thiết lập tài khoản của bạn. Chuyển sang bước 8 nếu chương trình thư tìm thấy thiết đặt của bạn.
 6. Nếu iPhone của bạn không thể tìm thấy thiết đặt đó, bạn cần phải tìm kiếm thủ công tên máy chủ Exchange ActiveSync Tên tính năng cho quy trình cho phép kết nối và đồng bộ hóa giữa các thiết bị di động và Exchange Servers. của mình. Nếu bạn đang kết nối đến email Office 365, hãy dùng outlook.office365.com làm tên máy chủ của bạn. Nếu bạn không dùng Office 365, hãy xem phần Tìm tên máy chủ ActiveSync ở phần sau trong bài viết này.
 7. Trong hộp Máy chủ, nhập tên máy chủ của bạn, sau đó gõ nhẹ vào Tiếp.
 8. Chọn loại thông tin bạn muốn đồng bộ hóa giữa tài khoản và điện thoại di động của mình, sau đó chạm vào Lưu. Theo mặc định, thông tin về Thư, Liên hệ và Lịch đã được đồng bộ hóa.
 9. Nếu bạn được nhắc tạo mật khẩu, hãy gõ nhẹ Tiếp tục và nhập mật khẩu bằng số. Nếu bạn không thiết đặt mật khẩu, bạn không thể xem tài khoản email của mình trên iPhone. Bạn có thể thiết đặt mật khẩu sau trong Thiết đặt iPhone của mình.

Tìm tên máy chủ Exchange ActiveSync

Nếu chương trình email của bạn không thể tự động tìm thấy tên máy chủ Exchange ActiveSync của bạn, bạn có thể cần phải tìm nó.

Nếu bạn đang kết nối với email Office 365, hãy dùng outlook.office365.com làm tên máy chủ Exchange ActiveSync của bạn. Tên máy chủ Exchange ActiveSync outlook.office365.com có thể được dùng nếu bạn đang dùng phiên bản Office 365 mới nhất.

Nếu bạn đang không dùng Office 365 hoặc nếu bạn không chắc bạn có đang dùng phiên bản Office 365 mới nhất hay không, hãy thực hiện các bước sau để tìm tên máy chủ Exchange ActiveSync của bạn. Làm theo những bước sau để xác định tên máy chủ Exchange ActiveSync Tên tính năng cho quy trình cho phép kết nối và đồng bộ hóa giữa các thiết bị di động và Exchange Servers. của bạn.

 1. Đăng nhập vào tài khoản của bạn bằng Outlook Web App. Để trợ giúp đăng nhập, hãy xem Đăng nhập vào Outlook Web App.
 2. Trong Outlook Web App, trên thanh công cụ, hãy bấm vào Thiết đặtthiết đặt > Tùy chọn > Tài khoản > Tài khoản của tôi > Thiết đặt cho truy nhập POP và IMAP.

 Ghi chú    Mặc dù bạn không thiết lập tài khoản POP3, bạn sẽ sử dụng giá trị này để xác định tên máy chủ Exchange ActiveSync của mình.

 1. Bên dưới Thiết đặt POP, hãy xem giá trị dành cho Tên máy chủ.
 • Nếu Tên máy chủ là outlook.office365.com, tài khoản Office 365 của bạn nằm trên phiên bản Office 365 mới nhất và bạn có thể dùng outlook.office365.com làm tên máy chủ Exchange ActiveSync của bạn.
 • Nếu giá trị Tên máy chủ theo định dạng podxxxxx.outlook.com, Office 365 hoặc tài khoản Exchange Online khác không nằm trên phiên bản Office 365 mới nhất và bạn có thể dùng m.outlook.com làm tên máy chủ Exchange ActiveSync của bạn.
 • Nếu Tên máy chủ bao gồm tên tổ chức của bạn, ví dụ như pop.contoso.com, thì tên máy chủ Exchange ActiveSync của bạn sẽ được chứa trong thanh địa chỉ trong trình duyệt của bạn khi bạn đăng nhập vào Outlook Web app - -nhưng không có phần đầu https:// và không có phần cuối /owa. Ví dụ, nếu địa chỉ bạn dùng để truy nhập Outlook Web App là https://mail.contoso.com/owa, tên máy chủ Exchange ActiveSync của bạn là mail.contoso.com.

Đầu Trang Đầu Trang

Thiết lập email POP hay IMAP trên Apple iPhone, iPad hay iPod Touch

 1. Nếu đây là tài khoản email đầu tiên trên iPhone của bạn, hãy gõ nhẹ Thư. Nếu không, gõ nhẹ Thiết đặt > Thư, Liên hệ, Lịch > Thêm Tài khoản.
 2. Gõ nhẹ Khác.
 3. Gõ nhẹ vào hộp Tên và nhập họ tên của bạn.
 4. Gõ nhẹ vào hộp Địa chỉ và nhập địa chỉ email đầy đủ của bạn (ví dụ, tony@contoso.com).
 5. Gõ nhẹ vào hộp Mật khẩu và nhập mật khẩu của bạn.
 6. Gõ nhẹ Lưu.
 7. Gõ nhẹ vào IMAP hoặc POP. Chúng tôi khuyên dùng IMAP bởi vì nó hỗ trợ nhiều tính năng hơn.
 8. Bên dưới Máy chủ thư đến, trong hộp Tên Máy chủ, nhập tên máy chủ thư đến của bạn. Nếu bạn đang kết nối với email Office 365 của mình, tên máy chủ IMAP hoặc POP là outlook.office365.com. Nếu bạn đang không dùng Office 365, hãy xem phần sau Tìm thiết đặt máy chủ POP và IMAP trong bài viết này.
 9. Nhập tên người dùng (ví dụ, tuan@contoso.com) và mật khẩu của bạn.
 10. Bên dưới Tên Máy chủ Thư Đi, nhập tên máy chủ thư đi của bạn. Nếu bạn đang kết nối với email Office 365 của mình, tên máy chủ SMTP là smtp.office365.com. Nếu bạn đang không dùng Office 365, hãy xem phần sau Tìm thiết đặt máy chủ POP và IMAP trong bài viết này.
 11. Nhập tên người dùng và mật khẩu của bạn.
 12. Gõ nhẹ Lưu.

Tìm thiết đặt máy chủ POP và IMAP của bạn

Nếu bạn đang kết nối với email Office 365 của mình, bạn không cần phải tìm thiết đặt của mình. Đối với Office 365, tên máy chủ của IMAP và POP là outlook.office365.com và tên máy chủ của SMTP là smtp.office365.com. Có thể dùng các thiết đặt này nếu bạn đang dùng phiên bản Office 365 mới nhất.

Nếu bạn hiện không kết nối với email Office 365 hoặc nếu bạn không chắc bạn có đang dùng phiên bản Office 365 mới nhất hay không, hãy thực hiện các thao tác sau để tìm thiết đặt của bạn.

 1. Đăng nhập vào tài khoản của bạn bằng Outlook Web App. Để trợ giúp đăng nhập, hãy xem Đăng nhập vào Outlook Web App.
 2. Trong Outlook Web App, trên thanh công cụ, hãy bấm vào Thiết đặtthiết đặt > Tùy chọn > Tài khoản > Tài khoản của tôi > Thiết đặt cho truy nhập POP và IMAP.
 3. Tên máy chủ POP3, IMAP4 và SMTP, cũng như các thiết đặt khác bạn có thể cần nhập được liệt kê trên trang Thiết đặt cho truy nhập POP và IMAP.

Đầu Trang Đầu Trang

Tôi cần biết thêm gì nữa?

 • Nếu tài khoản email của bạn là loại yêu cầu đăng ký, bạn phải đăng ký tài khoản khi bạn đăng nhập lần đầu tiên vào Outlook Web App. Sẽ không kết nối được với tài khoản email của bạn qua điện thoại di động nếu bạn chưa đăng ký tài khoản qua Outlook Web App. Sau khi bạn đăng nhập vào tài khoản, hãy đăng xuất. Sau đó cố kết nối bằng cách sử dụng điện thoại di động của bạn. Để biết thêm thông tin về cách đăng nhập vào tài khoản của bạn bằng cách dùng Outlook Web App, vui lòng xem Đăng nhập vào Outlook Web App.
 • Nếu bạn được nhắc tạo mã truyền nhưng lại không tạo, bạn sẽ không thể gửi và nhận email.
 • Nếu bạn thấy Không khả dụng dưới thiết đặt POP, thiết đặt IMAPthiết đặt SMTP, bạn có thể cần liên hệ với người quản lý tài khoản email của bạn để xác định tên máy chủ Exchange ActiveSync của bạn.

Đầu Trang Đầu Trang

 
 
Áp dụng cho:
Office 365 Enterprise, Office 365 Enterprise cho người quản trị, Office 365 Midsize Business, Office 365 Midsize Business cho người quản trị, Office 365 Small Business, Outlook Web App, Outlook Web App cho Office 365 Enterprise, Outlook Web App cho Office 365 Small Business Premium, Quản trị Office 365 Small Business