Thêm thành phố vào danh sách Thanh Thời tiết trong lịch

Thêm các thành phố ưa thích của bạn vào Thanh Thời tiết (Thanh thông tin Thời tiết: Thông tin dự báo ba ngày cho một khu vực đã chọn sẽ xuất hiện ở trên cùng của dạng xem lịch biểu). để chuyển nhanh đến dự báo thời tiết ba ngày cho tối đa năm thành phố. Các bản dự báo có sẵn cho các thành phố trên toàn thế giới.

  1. Kế bên tên địa điểm, hãy bấm vào mũi tên xuống, rồi bấm Thêm địa điểm.

Lệnh Thêm Địa điểm trên Thanh Thời tiết

  1. Trong hộp tìm kiếm, hãy nhập một thành phố, rồi bấm Nút tìm kiếm địa điểm hoặc nhấn Enter. Bạn cũng có thể nhập mã ZIP hoặc Mã Bưu điện.

Nếu có nhiều thành phố khớp với tìm kiếm của bạn, hãy bấm vào thành phố bạn muốn.

 
 
Áp dụng cho:
Outlook 2013